Top Just - Servicii Juridice și Imobiliare

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR „TOP JUST” SRL

Actualizat 21.09.2019
      SRL ,,Top Just“ sau web site-ul nostru dorește bun venit  tuturor vizitatorilor acestei platforme și îi invită pe cei interesați la o colaborare de perspectivă.
    Acești Termeni și Condiții sunt actuale pentru platformele https://topimobiliare.md/, https://topjust.md/, https://proiectenoi.md/, dar prevăzute în viitor și  pentru site-ul  ,,topbooked.com”. Ele pot fi îmbunătățite pe parcurs, se aplică  tuturor serviciilor noastre disponibile on-line,  prin e-mail sau telefon, direct sau indirect, puse la dispoziția D-voastră prin orice mijloace și dispozitive. Prin accesarea, căutarea şi­ utilizarea web site­-ului nostru şi/sau prin efectuarea unei căutări, solicitări unui serviciu juridic sau auxiliar, adăugări de vânzări/închirieri de apartamente, case de locuit, atât în Republica Moldova, România, cât și în alte tări, inclusiv pentru vânzări și închirieri de proprietăți ale partenerilor noștri, D-voastră confirmaţi că aţi citit, ați înţeles şi că aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos, inclusiv cu declaraţia de confidenţialitate. Pe site-ul nostru pot fi găsite mai multe politici, în funcție de serviciile oferite, denumite Termeni și Condiții Generale. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să încetați imediat utilizarea site-ului nostru. Tot conținutul  paginilor oferite prin acest web site sunt operate și furnizate de SRL ,,Top Just”, fiind proprietate a acesteia, actualmente, https://topimobiliare.md/, https://topjust.md/, https://proiectenoi.md/,  dar  în viitor, pe „topbooked.com”.ro, .md, .ru, toate drepturile  îi sunt rezervate şi sunt furnizate doar pentru uzul Dumneavoastră personal, non-comercial, conform termenilor şi condiţiilor de mai ­jos.
1.Scopul serviciilor noastre
      Scopul serviciilor noastre este ca, prin acest web site, noi, „Top Just” şi partenerii de distribuţie sau afiliaţi în calitate de Prestatori, oferim o platformă on-line, și nu numai on-line, prin intermediul căreia noi și  Beneficiarii  noștri se pot folosi de ea la categoriile de servicii pe care le prestăm în ,,Vânzări-închirieri”, cât și servicii juridice, alte servicii auxiliare .
1.1. Despre Vânzări - închirieri
     La categoria  vânzări-închirieri, oferim, pe platforma on-line pe care o deținem, pentru vânzare sau închiriere, proprietăți rezidențiale sau comerciale, proiecte rezidențiale noi, proprietăți deja construite sau încă aflate în construcție, chiar și cele la etapa de proiectare. În funcție de categoria descrisă mai jos, „Top Just” nu va fi responsabilă de exactitatea informațiilor privind proprietatea propusă la vânzare sau închiriere, deoarece, pentru ofertele adăugate de Proprietari sau de partenerii ce nu au statutul de „Proprietate Verificată cu logo a companiei ”, „Utilizator Verificat” nu au fost prezentate anumite acte ce confirmă identitatea proprietăților, dar totodată, nu înseamnă că aceste proprietăți, expuse spre vânzare/închiriere, nu există sau sunt false. Este dreptul fiecărui proprietar să fie de acord sau nu cu trimiterea, publicarea sau afișarea unor date cu caracter personal, iar noi nu putem impune să ne ofere datele care nu sunt obligatorii la prima etapă, dar obțin caracter obligativ la etapa vânzării. „Top Just” nu se va face responsabilă pentru vreo falsă informație, deoarece, uneori sau permanent, înșiși proprietarii sau companiile vor adăuga permanent informațiile, având acces nu doar la cabinetul personal, dar și la extranet. Dacă vor exista semnale de proprietăți false, ne obligăm să excludem de pe platformele noastre astfel de proprietăți sau agenții. Proprietățile vor putea fi publicate și promovate în 4 moduri :

  1. La această categorie, „Top Just” va oferi acces proprietarilor,  persoane fizice sau juridice, care doresc să colaboreze cu Compania noastră în vederea reprezentării, prestării serviciilor juridice, vânzării sau închirierii proprietății lor. La majoritatea  proprietăților vândute  sau propuse spre închiriere  pe https://topimobiliare.md/   li se va propune, benevol, verificarea  autenticității prin solicitarea atât a actelor de proprietate, cât și a actelor de identitate personală. Pentru siguranță și garanție, se va propune deținătorilor  proprietăților să semneze un contract de prestări servicii, în care Proprietarul va fi obligat să prezinte actele proprietății, în așa mod, vom exclude orice escrocherie, iar noi, la rândul nostru, vom încuraja proprietarii, și, pentru siguranța lor, vom veni la ei doar cu potențiali clienți verificați.  Proprietățile vândute de „Top Just” pe platforma on-line vor fi garantate ca reale, atât cele non-exclusive, cât și cele exclusive, ultimele vor fi publicate ca ,,Exclusiv”. În unele cazuri, dacă nu s-a reușit verificarea autencității actelor, noi, „Top Just” ne obligăm să verificăm toate proprietățile care sunt intermediate direct de noi înainte de semnarea unui contract de arvună sau locațiune.

Toate proprietățile vândute exclusiv și non-exclusiv de „Top Just” ca ,,Reprezentanți ai Proprietarului” vor fi scutite de comisioane de la cumpărător sau chiriaș  și vor fi garantate  cu comision 0%. Numai la această categorie putem garanta tranzacții fără comisioane atât pentru  potențialii cumpărători, cât  și pentru chiriași, pentru ei va fi acordată și asistență juridică până la finalizarea acțiunii, și nu numai, vor fi întocmite contractele de locațiune sau de arvună și se va acorda asistență gratuită de către personalul companiei, până la finalizarea tranzacției.

  1.  SRL ,,Top Just" va acorda acces la platforma on-line nu doar Proprietăților vândute sau închiriate de noi, dar și celor vândute sau închiriate prin partenerii noștri, persoane fizice sau juridice, companii de construcții de imobile, agenții imobiliare, iar pe site-ul www.immobile.md sau proiectenoi.md  se va specifica acest lucru ca ,,Parteneri”.

     Aceste categorii de servicii nu pot fi garantate totalmente de noi, dar vor fi selectate cele mai de încredere companii pentru credibilitate și siguranța tranzacțiilor. „Top Just” este un Prestator între Partenerii săi și Proprietari, persoane fizice sau juridice, companii de construcție și altele, ce au contract direct cu Partenerii noștri și pot fi considerați siguri/e și verificați/te. Vom monitoriza cu atenție orice companie sau persoană fizică cu care vom colabora, iar în cazul unor sesizări fondate și sigure, repetate, vom rezilia orice contracte de colaborare cu ei. După posibilități și accesibilități, unele proprietăți vor fi prezentate de noi, în special, în localități unde vor fi birouri permanente sau reprezentante, dacă nu există altă înțelegere cu partenerii noștri. Având în vedere tendința companiei noastre de a prezenta proprietăți în mai multe regiuni sau țări, ne vom baza, în majoritatea cazurilor, pe credibilitatea companiilor, a agențiilor sau a persoanelor fizice, și toate informațiile publicate pe platforma on-line vor fi bazate pe aceste date, în cazul acestor intermedieri, vom colabora cu mai multe agenții, companii de construcții verificate și sigure, dar în  acest context, intenționând  sau chiar cumpărând, închiriind o proprietate prin  ,,Parteneri” (nu direct de la proprietățile ce au contract de colaborare  cu „Top Just” SRL), intrați direct într-o relație contractuală cu Partenerii noștri, noi acționăm din momentul intenționării ca intermediari între D-voastră și Partenerii noștri. Partenerii noștri vor avea acces la un cabinet personal, sau/și ,,Extranet",  în care ei înșiși sau cu ajutorul nostru, vor plasa informațiile necesare, vor actualiza starea și vor fi, exclusiv, responsabili pentru toate informațiile publicate. Întrucât suntem o companie care utilizează doar proprietăți adevărate, nu înșelătoare, vom face tot posibilul să colaborăm doar cu parteneri ce corespund principiilor noastre de corectitudine și onestitate, precum și principiului ,,Orice plată - după rezultat”. Condamnăm vehement  orice intenție frauduloasă cu scop de manipulare a clienților noștri. Totodată, preîntâmpinăm ca nu putem totuși garanta și impune politici despre plata comisionului, acesta fiind dreptul fiecărei companii să aleagă dacă percepe plăți de la cumpărător sau locatar, dar, cu siguranță, vom susține, în primul rând, acele companii și proprietăți care sunt corecte cu clienții, iar în cazuri de abuzuri sistematice de înșelăciune, vom suspenda activitatea lor de pe platforma noastră. În unele cazuri totuși ne rezervăm dreptul la unele erori tehnice sau actualizarea întârziată  a informațiilor despre Proprietate/Proprietăți.

  1. Orice proprietar, dacă este persoană fizică și are doar o proprietate-două, va avea dreptul la un termen de încercare temporară, mai mare sau mai mic, la discreția noastră, pentru o singură dată, sau pentru mai multe ori repetat, să folosească platforma noastră on-line pentru a adăuga un număr de proprietăți limitate, numite și Proprietăți particulare, fiind șiproprietăți neverificate de noi, declarația aparținând doar celui care a postat, totuși noi vom îndemna proprietarii să se legitimeze. Ele vor fi pe platformă pentru a încuraja încrederea cetățeanului de rând, cu scopul ca fiecare persoană să aibă acces la serviciile noastre. Aceste proprietăți vor fi plasate temporar și nu pot fi verificate uneori sau mai frecvent, iar orice informație despre astfel de tipuri de proprietăți cade în sarcina celui ce oferă informația. SRL „Top Just” nu poartă nicio răspundere pentru ele, nici pentru erorile gramaticale sau de alt ordin, dar va încuraja orice proprietate să-și schimbe statutul în  „Proprietate Verificată” și să colaboreze cu noi, semnând un contract în acest sens.
  2.  O atitudine particulară manifestăm față de proprietățile în construcții, proiecte noi, în care deseori reprezentăm compania de construcții, indiferent de denumire ca reprezentanți direcți cu prețuri egale, fiind  aici pentru Dumneavoastră cu Cele mai bune companii într-un singur loc.

Putem confirma cu certitudine următorul lucru: orice proprietate în categoria proiecte noi sunt adevărate, iar prețurile sunt preluate conform tabelelor de prețuri, dar uneori pot fi promoționale și cu termen limitat, iar dacă doriți să investiți într-un imobil, puteți să ne vizitați pe site-ul https://proiectenoi.md/.

1.2.Despre servicii juridice generale și de avocatură, altele.
Și nu în ultimul rând, la solicitarea clienților am inițiat proiectul destinat serviciilor juridice generale și altele cum ar fi servicii de avocatură, inființări firme și contabilitate,  etc.
„Top Just” SRL este o companie specializată în oferirea serviciilor juridice și asistență  imobiliară, înregistrată la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, având drept activitate de profil oferirea  serviciilor juridice și imobiliare, alte servicii.
Suntem o companie cu o experiență bogată în mai multe domenii, pe care am acumulat-o pe parcursul anilor 2000 pina in prezent , ani de activitate în: servicii juridice, începând de la asistență în obținerea cetățeniei până la inițierea unei afaceri, reprezentări și asistență în vânzări/închirieri imobiliare, investiții imobiliare, administrări de proprietăți, acordarea serviciilor juridice, inclusiv în Romania, alte servicii pe site-ul https://topjust.md/.
 Nu toate serviciile juridice vor fi acordate direct de specialiștii noștri, prin urmare nu putem răspunde pentru calitatea lor sau corectitudinea unor juriști sau avocați, brokeri în asigurări, alți specialiști, în special în cazurile când veți fi direcționați către birourile respective și veți întocmi un contract de prestări servicii direct cu specialiștii în cauză. Totuși, noi colaborăm doar în baza unui contract, iar dacă se va adeveri că există plângeri sau nemulțumiri fondate și repetate noi ne obligăm să afișam pe platformele noastre niște recenzii negative sau nota acordată de client și chiar până la eliminarea specialiștilor vizați de pe site.
1.3. Alte servicii auxiliare. Rezervări.
     „Top Just” va oferi  servicii auxiliare pe platformele sale on-line și pentru alte servicii împreună cu Partenerii săi, atât la categoria vânzări, cum ar fi, administrări de proprietăți care au fost închiriate sau care urmează a fi vândute,  cât și la categoria Rezervări, prin partenerii săi cu posibilitatea de a efectua rezervări și pentru un asemenea tip de servicii,  numite Servicii auxiliare, la companii selectate riguros. Scopul nostru este să oferim, pentru comoditatea Clienților noștri, și servicii ce nu se limitează doar la rezervări de sejururi la proprietate, ci și la alte categorii de rezervări. Oferim Partenerilor noștri platforma on-line, prin intermediul căreia se poate de rezervat un hotel, un apartament. Rezervând o cameră la hotel sau la orice altă proprietate, intraţi într­-o relaţie contractuală directă (care obligă, din punct de vedere juridic) cu Proprietatea. Din momentul în care faceţi rezervarea, noi acţionăm numai în calitate de intermediar între dumneavoastră şi  Partenerii noștri care au contract cu Unitatea care vă deservește. Deşi vă asigurăm de calitate și grijă în executarea serviciilor noastre, nu vom verifica şi nu garantăm că toate informaţiile sunt exacte, complete sau corecte, nici nu purtăm  răspundere  pentru  erori, inclusiv de ordin tipografic sau de evidență, legate de orice întârziere sau întreruperi din cauza vreunor defecțiuni temporare sau parţiale, reparaţii, actualizări sau întreţineri ale web site­-ului nostru sau altele, pentru informaţii inexacte, frauduloase sau neadevărate, de asemenea, pentru netransmiterea informaţiilor. Fiecare unitate rămâne permanent responsabilă pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea informaţiilor în ceea ce privește preţurile şi disponibilitățile prezentate pe web site­-ul nostru. Web site-­ul nostru nu constituie și nu ar trebui să fie privit ca o recomandare sau altceva de acest gen, pentru nivelul serviciilor sau clasificarea oricărei unități, fie de cazare  sau alte oferte disponibile.
          Serviciile noastre sunt disponibile, exclusiv,  pentru utilizarea personală şi non-comercială. De aceea, nu aveţi permisiunea,  în niciun caz, de a revinde, a folosi,  a copia, a monitoriza  sau chiar  de a afişa, de a salva sau de a reproduce orice conţinut sau informaţie,  software,  produse sau servicii disponibile pe web site-ul nostru pentru o anumită activitate sau în scop comercial /competitiv, iar orice încălcare poate atrage răspundere materială. Nimeni nu poate utiliza logo-ul companiei sau alte materiale ce sunt proprietatea companiei noastre, iar pentru a le afișa, este nevoie de permisiunea noastră, SRL ,,Top Just”,  proprietara web site-urilor enumerate.

1.4. Câteva date despre rezervări, servicii vânzări și plățile efectuate, recomandări de călătorie
      Chiar dacă web site-ul nostru este securizat, Compania „Top Just” vă roagă insistent să vă protejați datele personale, parolele la efectuarea înregistrării pe site-ul nostru web, la efectuarea rezervării prin partenerii noștri, a unei înregistrări la vânzări, în alte situații, după cum am menționat, orice rezervări pe platformele noastre sunt sigure și protejate, dar nu putem răspunde de erorile sau neglijența D-voastră, în cazul în care aceasta se va întâmpla. Vă rugăm să vă asigurați de aspectul menționat înainte de a efectua rezervarea sau altă operațiune, indiferent dacă doriți să cumpărați sau să rezervați o proprietate, de asemenea, verificați dacă  aveți actele necesare pentru a călători într-un stat ce are nevoie de viză, informați-vă despre taxele ce pot fi aplicate la intrarea în altă țară sau oraș, verificați,  în cazul rezervărilor efectuate,  dar neachitate, dacă aveți suficiente fonduri pe cartea de credit sau debit pentru a achita serviciile de rezervare sau în caz dacă doriți să cumpărați sau să dați o arvună. In anumite state, există reguli stricte la intrare, la suma cash ce o declarați, verificați lista cu  produse și articole sau substanțe interzise, de aceea, vă recomandăm insistent  să verificați îndrumările de pe site-urile oficiale din țara în care plecați. Pentru majoritatea statelor, veți avea nevoie de un pașaport valabil, mai puțin pentru  țările UE, în care este permisă și călătoria cu un buletin de identitate valabil, iar pentru orice pierdere de acte sau cazuri de necunoaștere a unor situații ce țin de călătorii, de bilete avia sau auto, precum și altele, noi, prestatorii,  nu vom fi responsabili  în niciun caz. La fel, în cazul vânzărilor, fiți prudenți, dacă Proprietatea nu este vândută de „Top Just” SRL, ci de partenerii săi, noi nu răspundem de consecințe, consultați, mai întâi, prețul exact și comisionul practicat de alte agenții, deoarece comisionul 0 % noi îl garantăm doar la proprietățile unde compania are contract direct cu proprietarul sau cu o anumită agenție, acest fapt va fi afișat dacă proprietatea este vândută de „Top Just”. Consultați, vă rugăm, impozitele ce trebuie achitate la cumpărarea imobilului, în multe țări se achită de către vânzător, dar, după o înțelegere prealabilă, este practicat ca unele taxe să fie aplicate adăugător și pentru cumpărător. Apelați cu încredere la noi direct pentru o consultare în acest sens.
     Compania „Top Just” este, în primul rând, o companie juridică, intermediară între D-voastră și Furnizori. Noi nu suntem o agenție de turism, nu asigurăm transport la destinație, toate rezervările sau solicitările ce pot fi efectuate pe site-ul nostru sunt gândite, în primul rând, pentru beneficiul D-voastră, în cazul în care aveți nevoie de cazare sau doriți să cumpărați o Proprietate  într-o tară, oraș și nu doar atât, vă ajutăm prin partenerii noștri. In unele situații, veți avea contract direct cu noi la vânzări, în altele - cu partenerii noștri, iar în special  la rezervări nu va fi nevoie de contracte, decât de cele ale proprietății, beneficiind de suportul necesar pe platformele noastre on-line. In orice situații, vom fi bucuroși să vă ajutăm prin intermediul Suport Clienți nu neapărat pe site-urile noastre dar și pe platformele  partenerilor noștri.

1.5. Ce trebuie să cunoașteți în cazul în care intenționați să efectuați o rezervare sau o vânzare sau solicitați un serviciu
     Având în vedere că „Top Just” are un spectru larg de servicii juridice generale și imobiliare în mai multe domenii, generalizam, totuși, unele cerințe pentru toate categoriile, juridice generale, atât vânzări, cât și rezervări.
Pentru rezervări sau alte solicitări cu plăți
Orice utilizator al site-ului nostru, în primul rând, trebuie să aibă vârsta de18 ani. De obicei, cerința minimă de vârstă este de 18 ani, orice rezervare sau solicitare  făcută de un minor trebuie efectuată în prezența și cu acordul unui părinte/ reprezentant, dar orice utilizare a contului, neverificată sau verificată, on-line și off-line, este pe răspunderea părintelui sau a tutelei care a încredințat cardul de credit sau debit, datele de card, parolele contului utilizatorului și, în general, calculatorul sau rețeaua de calculatoare nesupravegheate. Pentru orice utilizare necorespunzătoare a site-ului, nu vom purta răspundere materială sau de altă natură în niciun fel, dar, la solicitare, vom acorda, după posibilități, asistența și suportul necesar.
       Pentru majoritatea rezervărilor, veți avea nevoie de un card de credit sau debit valabil, cu suficiente fonduri pe el pentru a efectua rezervarea, posibil, unele vor fi preautorizate, chiar dacă anularea va fi, în majoritatea cazurilor, gratuită, furnizorii, pot verifica, în unele situații, starea contului ca să ne asigurăm că aveți suficienți bani pentru a garanta rezervarea. Majoritatea rezervărilor le veți achita la Orice Proprietate își stabilește singură Politica și prețurile, noi nu percepem comisioane de la clienții noștri. Nu doar hotele și apartamente, fiți atenți, când efectuați o rezervare, citiți condițiile, dacă doriți să rezervați un automobil pe site-rile respective, va trebui nu doar să aveți vârsta corespunzătoare, dar și să dețineți un permis valabil.
       Compania „Top Just” nu vă cere, în mod obligatoriu, să vă înregistrați pe site-ul nostru sau a partenerilor, aceasta fiind la discreția D-voastră, dar aceasta și-o doresc mulți parteneri sau  Furnizori de-ai noștri, care preferă să cunoască cine rezervează sau cine va dori să cumpere sau să vândă o  proprietate. De aceea, atât pentru a evita orice fraudă, cât și pentru comoditatea D-voastră, vă sugerăm să vă înregistrați sau chiar să deveniți un membru verificat on-line și off-line, deoarece unele proprietăți pot refuza un client neînregistrat. Noi nu stocăm personal date, răspunzători fiind partenerii sau furnizorii. De asemenea, în acest caz, veți beneficia de toate rezervările și de toate promoțiile, ba mai mult, rezervând mai mult de 10 ori pe site-ul nostru, veți beneficia de un statut special de Membru Fidel, iar pentru loialitate, veți beneficia uneori și de discount-uri adăugătoare, în funcție de ce fel de membru sunteți - simplu sau avansat, cu reduceri  de până la 10 % sau cadouri, oferite de Beneficiarii noștri, alte promoții chiar până la 50%.
      Pentru informații generale, putem să vă  comunicăm și faptul că unii furnizori practică să achitați un depozit la rezervare, care să acopere eventualele daunele provocate de D-voastră  sau când cumpărați o proprietate, va trebui să achitați o arvună, să întocmiți un contract, vă recomandăm să verificați și valabilitatea actelor înainte de aceasta. Noi nu vom fi responsabili să vă achităm daunele provocate sau suferite de D-voastră, nu vom răspunde în niciun fel și nu vom rambursa niciun fel de cheltuieli legate de încălcarea acestor termeni și condiții.
      Fiecare Furnizor de servicii își reglementează Politicile, noi vă purtăm de grijă și vă înștiințăm că atunci când rezervați,  sunteți responsabili de faptul că atunci când dați clic pe butonul de rezervare, în special când sunt clauze, în așa fel, acceptați politicile Furnizorului în cauză. Citiți cu atenție dacă totul este inclus în preț, mai ales dacă sunteți mai multe persoane sau aveți nevoie suplimentar de ceva.
      Este necesar să știți că unii Furnizori pot să vă anuleze rezervarea dacă nu aveți suficiente fonduri pe cardul de credit sau, pentru neprezentarea acestora, pot să vă amendeze  sau și  să vă anuleze rezervarea, în special, când politica nu permite sau când se oferă prețuri mai bune și rezervarea este nerambursabilă. Dacă nu sunteți sigur de rezervare, vă sugerăm să căutați o proprietate care permite anularea gratuită. Unele proprietăți vă acordă răspunsuri doar după rezervare, nu putem obliga pe nimeni, unele acceptă rezervarea doar la cerere, nu imediat, puteți să vă informați despre disponibilitate sau despre alte neclarități.
     Vom sta la dispoziția D-voastră și după efectuarea rezervărilor, iar la vânzări veți primi confirmarea cu toate datele Proprietății - adrese, numere de telefon etc. Vă recomandăm,  pentru siguranța D-voastră, să efectuați orice rezervare doar prin intermediul nostru, având o experiența juridică, cât și prin partenerii noștri, fapt care vă poate scuti de unele dificultăți în procesul rezervării cât și după efectuarea ei.
Ce trebuie să cunoașteți în special  pentru vânzări
Având în vedere că legislația fiecărei țări este diversă, la fel și procedura poate varia, tranzacțiile în vânzările imobiliare, de regulă, au un caracter mai complex. Noi, „Top Just” suntem implicați în teritoriu cu Juriști sau specialiști specializați în Servicii Imobiliare și ca orice Prestator Imobiliar avem imobile care le vindem  în baza unui contract de prestări servicii. În continuare le vom numi și „Proprietăți Top Imobiliare” sau „Proiecte noi” . Nu toate proprietățile sunt exclusive, dar toate imobilele vândute sau închiriate de „Top Just” pe platformele noastre vor fi prestate  conform politicilor care prevăd o verificare. De regulă, asistăm chiar de la momentul intenției unui potențial vânzător de a înstrăina imobilul sau de a-l da în locațiune și, de obicei, verificăm actele proprietății, iar când există o intenție a unui potențial compărător de a cumpăra proprietatea, în mod obligatoriu, verificăm actele proprietarilor, starea imobilului, alte situații juridice, întocmim contractul de arvună și asistăm părțile la notar până la finalizarea tranzacției, astfel reducem riscul la minimum pentru orice vânzare/cumpărare, investiție, locațiune.
 Ținem să menționăm că vom sta la dispoziția D-voastră și vom asista în teritoriu inclusiv în tranzacții împreună cu Partenerii. În alte situații când acest lucru nu va fi posibil, fiecare Agenție Imobiliară sau Companie de Construcții va fi responsabilă de acțiunile sale și, conform legislației din țara în care are loc tranzacția. Noi vom acorda asistență la necesitate, dar nu putem răspunde cu desăvârșire, consultați legislația țării respective unde doriți să cumpărați sau să închiriați un imobil, la fel, vă recomandam insistent, dacă aveți intenția de a cumpăra sau investi într-o țară străină, să consultați un jurist sau notar. Noi nu ne putem implica în teritoriu pretutindeni, altfel ne rezervăm dreptul de a nu răspunde pentru tranzacțiile efectuate între D-voastră și partenerii noștri.
  Având în vedere că pe platforma noastră vor avea posibilitatea să posteze și persoane particulare, proprietari, nu vom avea acces să verificăm corectitudinea fiecăruia, în special dacă informația corespunde realității.
Ce trebuie sa cunoaștem despre alte servicii juridice
SRL Top Just oferă servicii juridice generale, cât și alte servicii de avocatură, asigurări.
Toate serviciile juridice care vor fi prestate direct de noi ne obligăm să le prestăm în baza unui contract cu eliberarea bonului de plată. Având în vedere că unele nu pot fi efectuate de noi, dar de partenerii noștri, veți fi invitat la biroul partenerilor. Vă atenționăm să întocmiți contractele de prestări servicii necesare, iar înainte de a le semna și să le citiți sau să negociați clauzele din contract, deoarece noi nu putem răspunde pentru ele sau pentru corectitudinea specialiștilor din domeniul respectiv.

2.Utilizarea site-ului și a dreptului de proprietate intelectuală
      Tot conținutul, informațiile și materialele de pe web site-ul nostru sunt proprietatea „Top Just” SRL, cu excepția cazurilor când este specificat altfel. Noi vom acorda o permisiune  temporară, care nu este transmisibilă, pentru a accesa și a folosi site-ul conform Termenilor de utilizare. Dacă nu s-au acordat alte drepturi speciale, nu aveți voie să copiați informațiile sau să le utilizați în scopuri comerciale. „Top Just” deține toate drepturile pentru proprietate intelectuală asupra web site-ului, tot ce ține de design și de funcționalitate, de logo-uri, de rezervări sau vânzări-închirieri, nu aveți dreptul să publicați sau să promovați fără acordul nostru expres. La folosirea site-ului, sunteți obligați să-l utilizați corect și fără a efectua rezervări false sau a publica oferte speculative și înșelătoare la vânzare sau închiriere, să nu folosiți acces neautorizat la site sau să faceți orice altceva ce ar putea dăuna site-ului sau ar știrbi imaginea companiei, iar dacă veți efectua anumite angajări, s-o faceți responsabil și asumat. Orice utilizare ilegală sau nerespectare a celor menționate mai sus ne va da dreptul să o considerăm ca o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
 3.Prețurile. Prețuri tăiate, prețuri secrete, altele. Achitare și garanții
      Prețurile, pe site-ul nostru, sunt competitive și sunt direct afișate de către  orice Unitate  la rezervări, Proprietari sau Companii vânzări-închirieri în Extranet sau, uneori, la vânzări-închirieri.
3.1. Modalitatea de calcul și prețurile la vânzări/închirieri sau rezervări parteneri.
      La rezervarea unui sejur, prețul va fi afișat pentru fiecare noapte de cazare sau pentru întreg sejurul ales. Este necesar să fiți atenți la rezervarea unui sejur, deoarece prețurile afișate pe site-urile partenerilor sau a noastre  sunt destinate doar rezervării camerei D-voastră, pe care ați solicitat-o și sejurul la datele alese și conform numărului de persoane indicat, ca excepție, dacă nu este stipulat altfel în politica Unității de cazare.
     Prețul la vânzare va fi afișat integral sau pentru fiecare m/p, în special pentru proiectele rezidențiale noi, la închiriere, prețul va fi afișat pe lună sau, în unele cazuri, pe noapte. In majoritatea cazurilor, la vânzări sau la închirieri, prețul va mai putea fi negociat, dar nu generalizăm, aceasta fiind de la caz la caz. Pentru proiecte noi prețul de obicei la apartamente este in creștere pină la finalizarea blocului, iar uneori disponibilitatea lor nu este după finalizarea blocului locativ.
     „Top Just” nu percepe taxe de la vânzări sau programări,  rezervări, acestea fiind cu 0%  comision  pentru toate categoriile afișate pe site-ul web ,,topbooked.com’’ sau altul. Bineînțeles, nu putem garanta același lucru și la vânzări, nu percepem comisioane doar la proprietățile noastre, după cum am menționat mai sus. Pentru cazări, vă rugăm să verificaţi cu atenție camera şi detaliile preţului, puteți anula oricând rezervarea, la orice etapă, mai puțin - după ce ați efectuat-o deja, dacă ați confirmat-o și sunt specificate restricții la anularea ei, de aceea, vă rugăm să verificați minuțios fiecare pas al rezervării efectuate de D-voastră de la bun început, să citiți cu atenție condițiile, de asemenea, politicile oricărei Unități, precum și politicile de anulare. De obicei, prețul afișat este cel standard pentru 2 persoane, dacă este vorba de cazare, în care, posibil, ca exemplu, la solicitarea unui pat pentru încă o persoană, inclusiv copil minor, ar putea fi solicitată o taxă suplimentară. Uneori, la solicitarea D-voastră, unele Proprietăți, la cazare, și nu numai, pe lângă serviciile de cazare sau altele, vor oferi, la un preț suplimentar, transport. Evident, toate taxele adăugate vor fi stipulate în politicile hotelului și în formularele de rezervare, verificați informațiile de cazare, condițiile de cazare, politica de anulare.
     Rețineți, vă rugăm, că la orice rezervare există prețuri standard, dar și prețuri suplimentare. La rezervarea unei mese la restaurant, ar putea fi inclus un meniu special, posibil și la prețuri reduse, dar ar putea și să nu fie incluse meniuri standard, în cazul în care alegeți meniul, specificați dacă aveți nevoie ca unele meniuri să fie gata la o anumită oră la care le rezervați sau și o băutură aleasă de D-voastră. Nu garantăm că vor exista toate meniurile dorite, aceasta fiind doar obligația  restaurantului să satisfacă preferința D-voastră, dacă au afișat-o pe site-ul nostru, dar, de regulă, ei au acces la Extranet și sunt obligați să menționeze dacă nu mai există un meniu, ca excepție fiind situațiile imprevizibile de forță majoră, noi vom întrerupe orice legătură cu ei, dacă se va constata că au întreprins aceasta cu rea intenție și în mod repetat, afișând meniuri inexistente și prețuri false sau dacă nu-și vor asuma responsabilitatea pentru mesele rezervate, uneori chiar și numărul mesei. De asemenea, vă aducem la cunoștință că, în unele localuri, ar putea fi valabilă rezervarea doar pentru  un anumit timp, în interval, de exemplu, de 2 ore.
      Și la închirierea automobilelor există suplimente pentru care va fi nevoie să achitați, precum și alte situații, dacă nu este specificat altfel.
      Având în vedere că rezervarea la un centru de relaxare este complexă și diversă, cum ar fi rezervarea la o saună, care poate avea unele specificații - pe oră, per persoană, vă rugăm să citiți plățile pentru orice supliment în parte.
     Rețineți că „Top Just” nu percepe taxe adăugătoare, că nu este doar o companie imobiliară sau o companie intermediară de prestare a serviciilor și că toate intermedierile suplimentare sunt concepute pentru confortul D-voastră la deplasarea în altă localitate, în scopuri de serviciu sau de vacanță, că nu este o companie de turism și nu acordă  transport la destinație.
     In majoritatea cazurilor, la rezervări, veți achita direct la Unitate, mai puțin la vânzări, când se achită, de obicei, și o arvună Proprietarului sau companiei de construcții la întocmirea contractului  cu vreo Agenție sau direct la Notar, când încheiați contractul de vânzare-cumpărare sau de investiție. Deci majoritatea plăților  vor fi efectuate direct de D-voastră la Unitate sau la Partener, indiferent dacă este un serviciu juridic sau o unitate de cazare, sau companie de închirieri auto, restaurant sau un centru de relaxare, totuși, în unele cazuri solicitate de Proprietari și Proprietăți, Parteneri, plățile se vor efectua direct către compania noastră, iar noi vom transfera plățile către Beneficiari. Indiferent de metoda de achitare, orice serviciu sau vânzare, rezervare este garantată, deoarece între noi și Unități sunt încheiate niște contracte cu clauze și garanții clare. Orice Proprietate poate solicita de la D-voastră plăți în avans drept  garanție, deși nu este o regulă scrisă, fiecare Proprietate își are regulile ei, încurajăm orice serviciu, rezervare cu posibilitatea  anulării gratuite, dar însăși Unitatea sau Partenerul își determină Politicile și Prețurile, ea poate micșora prețul, poate oferi un preț mic cu clauze, în care nu puteți anula rezervarea/ serviciul și prețul, în aceste cazuri, de regulă, este nerambursabil, în special la abonamente în servicii juridice sau când ați achitat cu cardul la o rezervare de hotel spre exemplu, unitatea poate oricând preautoriza cardul D-voastră sau poate scoate de pe el suma rezervării, dacă acest lucru este specificat, în cazul dacă este nerambursabilă, specială, semiflexibilă, nu este cu anulare gratuită, poate impune unele condiții speciale.
3.2. Prețul  tăiat sau prețuri speciale
      Prețul tăiat pentru vinzări/rezervări/ servicii se bazează pe cel mai mare al treilea preț actual al proprietății pentru orice serviciu, camere, pentru automobil, pentru o masă la restaurant, pentru un abonament sau o ședință cu aceleași condiții de rezervare, într­-o perioadă de 30 de zile în jurul datei de check-in (solicitări) cerute de D-voastră, mai exact, 15 zile înainte și 15 după data de check­-in, aproximativ, ca să rezulte o lună calendaristică. Pentru o comparație mai exactă, folosim, de fiecare dată, aceleași condiții. Aceasta înseamnă că veţi primi serviciul cerut sau dacă merge vorba de rezervare de apartament sau hotel, aceeaşi cameră la un preţ mai mic, comparativ cu alte date de check-in­ din aceeași perioadă a anului. Noi ne dorim ca D-voastră să plătiți un preț cât mai mic pentru serviciu/rezervarea efectuată sau chiar pentru vânzări. În acest sens, indiferent de tipul serviciilor oferite, orice Unitate/Partener  ne garantează prețul, iar dacă veți găsi pe internet camera D-voastră, masa D-voastră, automobilul pe care l-ați rezervat sau altceva ce avem pe platformă cu un preț mai mic la aceleași condiții de rezervare, după ce ați efectuat rezervarea prin intermediul Platformei, să știți că aceasta este grație companiei noastre. La serviciile auxiliare, la partenerii noștri, pot exista unele costuri suplimentare, vă rugăm să citiți Termenii și Condițiile lor, dacă sunt sau nu aplicate anumite costuri.
La vânzări, Prețul total sau prețul pentru m/p al proprietăților va putea fi schimbat la indicația Proprietarului, la recomandarea Partenerilor. Uneori se vor organiza oferte de preț, în special în cazul Companiilor de Construcții.
La prestări servicii prețul conform contractului, serviciului prestat, sau abonamentului.
     Vă rugăm insistent să citiți cu atenție regulile și prețul înainte de a face orice demers.

 3.3. Membrii Fideli
      Pentru utilizatorii care au rezervat mai mult de 3-10 ori pe Platformele noastre, suntem dispuși în continuare să le oferim reduceri, cadouri, permanent sau ocazional, dacă Beneficiarii sau Partenerii  noștri vor fi de acord să le ofere. Clienții noștri Fideli vor avea un statut special ca Membru Fidel simplu sau avansat. In majoritatea cazurilor, reducerea va fi efectuată direct de Proprietate, fiind afișată pe web site-ul nostru, în cazul în care Utilizatorul a efectuat, cel puțin 3, sau cel mult 10  rezervări pe web site-ul nostru sau al partenerilor. Reducerea nu se limitează doar la bani, poate fi exprimată și în cadouri oferite de Furnizorii noștri, de exemplu, o șampanie în camera rezervată de D-voastră sau altele, la discreția lor. In cazul în care ați rezervat de10 și mai multe ori, deveniți Membru Fidel de nivel avansat și puteți obține reduceri de la 5 la 10 %. Aceste reduceri nu pot fi generalizare la toate rezervările, ci aplicate doar la unele proprietăți, la anumite date, după disponibilități și rămân întotdeauna la discreția Proprietății.
     La vânzări sau închirieri, nu putem garanta în totalitate Cel mai bun Preț, deoarece Proprietarul poate să-l schimbe în orice moment, să-l majoreze sau să-l micșoreze, noi putem doar constata acest lucru în cazul în care Proprietatea este permanent pe platformele noastre. La oferte de proiecte noi dacă există un contract de prestări servicii, de obicei prețul este egal cu cel al companiilor de construcție, ceea ce oferă același privilegiu pentru orice investitor, iar dacă serviciul este prestat de noi, toate serviciile juridice sunt cu titlu gratuit.
 La prestarea serviciilor juridice practicăm reduceri de preț dacă se solicită mai multe servicii, acte, abonamente.
3.4. Promoții Secrete ale Membrilor înscriși
     Prin intermediul site-ului, „Top Just” va oferi posibilitatea, pentru Membrii înscriși, să beneficieze de Programul ,,Promoții Secrete“, care constă în oferirea unei rezervări, vânzări/închirieri la un preț foarte bun, indiferent dacă este de top, de lux sau de buget redus, la tot felul de servicii, vânzări și rezervări, indiferent dacă este vorba de cazare, de închirierea unui automobil sau altceva. Astfel, prin acest Program, puteți face economii substanțiale dacă sunteți Membru înscris. Acces la aceste vânzări sau  rezervări vor avea doar Membrii, deoarece ele se vor păstra în secret până în ultimul moment, în care Furnizorii noștri vor fi dispuși să ofere reducerea specială, iar noi vom face tot posibilul să vă înștiințăm, în primul rând, pe D-voastră. Aceste oferte secrete, cu tarife special, de regulă, nu se pot anula, dacă e vorba de rezervări nerambursabile.
3.5. Achitarea cu cardul pentru rezervări /servicii
     După cum s-a menționat mai sus, orice Unitate are dreptul să-și administreze Proprietatea conform politicilor sale și este în drept să stabilească prețurile. Dacă este posibil și aplicabil, la dorința Beneficiarului, prin intermediul unei plăți securizate on-line, plățile se pot efectua, parțial sau în întregime, direct Furnizorului de cazare, de închirieri auto, restaurantului, centrului de relaxare sau altcuiva ce oferă servicii pe platforma noastră sau a partenerilor. Plata, de regulă, se efectuează direct de pe cardul dumneavoastră de credit/debit către contul bancar al Beneficiarului. In unele situații, plata se poate efectua direct în contul bancar al Intermediarului. La existența unor prețuri și oferte nerambursabile, este necesar să rețineți că Unitățile, și, în unele cazuri noi, vom fi nevoiți, la solicitarea Beneficiarului, să preautorizăm cardul D-voastră de credit sau debit sau să cerem ca plata să fie efectuată în orice moment în aceste situații, fapt ce nu este obligatoriu, dar este un drept al Furnizorului sau al Intermediarului, de aceea, vă rugăm să verificați minuțios politica și detaliile pentru așa tip de rezervări, înainte de a fi efectuate.
     Majoritatea rezervărilor vor fi achitate pe loc, după principiul ,,Rezervați acum, plătiți mai târziu“, citiți politicile Partenerilor sau Unității, orice rezervare va fi comunicată la un e-mail, veți avea posibilitatea de înregistrare și de a administra rezervarea, dar vă rugăm să verificați dacă dețineți un card valabil și dacă aveți pe el suficiente fonduri pentru eventualele plăți. In situația în care cardul nu va putea fi debitat la acea dată, oricare ar fi motivul acestuia, va fi propusă o alternativă, în termeni rezonabili, să dovediți acest lucru sau rezervarea va fi anulată. Nu în toate situațiile cardul va fi debitat, deoarece veți plăti pe loc. Furnizorul poate solicita datele cardului D-voastră pentru a garanta rezervarea, iar ei sau  noi, e posibil să avem necesitatea să pre-autorizăm cardul D-voastră de credit, în consecință, la cererea lor, vom trimite datele D-voastră de pe cardul de credit sau debit. Pentru protecția și criptarea informațiilor în timpul tranzitului, vom folosi, pentru serviciile noastre, cele mai avansate tehnologii.
3.6. Cerințe pentru achitarea cu cardul și eventuale erori sau fraude comise
      Orice rezervare este valabilă dacă a fost efectuată de o persoană majoră, care a împlinit vârsta de 18 ani. E necesar să știți că orice rezervare trebuie făcută doar dacă aveți capacitățile juridice complete de a efectua tranzacția, trebuie să confirmați că sunteți împuternicit sau proprietar al cardului de credit sau debit pe care îl folosiți la rezervare, de asemenea, să declarați că aveți suficiente fonduri pentru a achita serviciile pentru rezervarea efectuată și nu doar atât, că vă angajați să ne oferiți datele necesare de pe card pentru efectuarea rezervării. Noi, „Top Just”, ne rezervăm dreptul de a nu accepta toate cardurile D-voastră de credit sau debit, vom folosi și alte metode de plată, cum ar fi PayPal sau posibile alternative la fel de sigure. Toate rezervările pot fi verificate contra fraudelor, rezervările nu pot fi considerate valide, dacă nu ați primit prin e-mail o confirmare, Unitatea poate cere detalii suplimentare, iar D-voastră trebuie să le oferiți, altfel, riscați ca rezervarea să fie anulată. Intermediarul nu poate fi tras la răspundere niciodată pentru fraude, tranzacții neautorizate sau pentru unele erori comise din vina D-voastră și care rezultă din rezervările de pe site-ul nostru. In cazul unei plăți eșuate cu cardul, „Top Just” va oferi alternative, care să asigure că rezervarea D-voastră să poată fi efectuată și în alt mod.

4. Confidențialitate și cookie-uri
     „Top Just” va respecta confidențialitatea D-voastră. Pentru informații, consultați Politica de confidențialitate.
5. Condiții de rezervare, anulare, neprezentarea rezervării, a anulării, rezervarea pentru cumpărare/vânzare, alte servicii.
      Dacă efectuați o rezervare pe site-ul nostru sau al partenerilor  la o anumită Unitate, orice Furnizor, indiferent dacă presteaza servicii juridice sau de  cazare, sau închiriere auto, rezervarea unei mese la restaurant, a meniului ales sau a oricărei alte rezervări din categoria relaxare, acceptați și sunteți de acord cu politica de anulare, neprezentare a acelui Furnizor la care se aplică serviciul, rezervarea dată la sejurul D-voastră sau la altceva, inclusiv, sunteți de acord cu serviciile și cu produsele oferite de acesta, cu Termenii și Condițiile de livrare pe toată durata de ședere rezervată, pe durata închirierii, a aflării la un centru de relaxare sau pentru luat masa. Politica generală de anulare sau de neprezentare a fiecărei rezervări este, de obicei, afișată pe site, pe paginile informative ale Proprietății sau în condițiile de plată, în politicile de anulare și neprezentare, în mesajele de e-mail. Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de a efectua o solicitare de un serviciu/rezervare, pentru că este posibil să fiți taxați dacă anulați sau nu vă prezentați, în funcție de politica dusă de Proprietate, puteți să achitați o amendă în valoare de o sumă fixă, echivalentă cu o noapte la sejur, cu o zi pentru închiriere sau cu o altă sumă stabilită, posibil 30 % din costul rezervării sau chiar toată suma pentru rezervarea efectuată, și, dimpotrivă, puteți să nu achitați nimic pentru o anulare, în cazul în care anularea este gratuită și este efectuată în termenii indicați. „Top Just” nu percepe taxe pentru anulare și neprezentare, dar poate fi impusă numai în situații când plata nu este efectuată direct la Proprietate sau pe contul Furnizorilor, dar pe contul Intermediarului, când Furnizorii nu au posibilitatea sau dorința de achitare la destinație și doresc o garanție a rezervării. De asemenea, vă rugăm insistent ca, înainte de rezervare, să verificați detaliile despre camera sau despre masa și restaurantul unde efectuați rezervarea, despre automobilul sau despre condițiile stipulate la alte categorii, să citiți cu atenție despre posibilele plăți suplimentare, dacă va fi cazul. Cu multă grijă pentru D-voastră, vă comunicăm ca, atunci când efectuați o solicitare la un serviciu/rezervare, să verificați dacă este nevoie de vreun depozit sau de vreo plată în avans, în special la cazări, și dacă va putea fi anulată sau nu, să verificați orice anulare sau neprezentare care generează costuri. Orice utilizare necorespunzătoare va fi pe riscul D-voatră, așa că verificați cu grijă ca detaliile cardului să fie corecte, să fie suficienți bani pe cardul de debit sau credit, iar cele menționate mai sus nu vă vor da dreptul la nicio rambursare a vreunei sume nerambursabile sau plătite în avans, ca excepție, numai dacă Unitatea/Partenerul este de acord fără plăți în avans sau permite plata sau anularea acesteia.
     In cazul unei sosiri întârziate, nu la data sau la ora stabilită în rezervare, trebuie să vă asigurați că ați comunicat la timp acest lucru Furnizorilor noștri la care ați efectuat rezervarea, ca să știe când să vă aștepte și pentru a preveni o anulare și încasarea taxelor pentru neprezentare.
     Noi, în calitate de intermediari între D-voastră și Partener/Proprietate, vă vom oferi posibilitatea de mesagerie, citiți p.6, încercați să comunicați despre orice probleme legate de rezervare, anulare ori de întârzierea D-voastră sau despre orice altă problemă apărută. Noi nu citim și nici nu garantăm că mesajele D-voastră vor fi citite, dar vom face tot ce ține de noi, așa încât calitatea serviciilor să fie la cel mai înalt nivel al așteptărilor D-voastră.
     Pentru vânzări imobiliare, orice plată se efectuează la momentul tranzacției și semnării actelor la Notar sau la altă autoritate competentă din statul respectiv și nu se achită on-line, dacă nu este specificat altfel în cazul unor rezervări și se solicită un avans sau o arvună. De obicei, plățile efectuate în avans se numesc arvună și se achită  la întocmirea contractului de arvună, numit în alte țări și pre-contract de vânzare sau și altfel, dar indiferent de denumire, se achită o mică garanție către Vânzător, când părțile cad de acord la prețul stabilit pentru imobilul ce urmează a fi cumpărat/vândut, dar nu este o obligațiune generală. Aceste contracte se întocmesc la Agenții Imobiliare, la Notari, dar este posibil să fie întocmite și de persoane fizice în condițiile legii, condițiile sunt stabilite de ei înșiși, în limitele legale, cu clauze clare că, dacă, la data stabilită, neîntemeiat, nu va fi efectuată vânzarea imobilului, atunci partea care a achitat o arvună nu o mai primește înapoi. Consultați legislația fiecărei țări unde va avea loc tranzacția, astfel, nu veți risca să aveți pierderi nejustificate, în caz de necesitate, apelați la ajutorul nostru sau al partenerilor ce oferă acest serviciu, vă stăm la dispoziția D-voastră oricând prin Suport Clienți.
6. Corespondența noastră, metodele practicate și exprimarea opiniilor Dumneavoastră
     Când veți efectua o înregistrare de solicitare a unui serviciu, o solicitare de a cumpăra /vinde sau a rezerva, prin perfectarea ei, veți fi de acord să primiți un e-mail la adresa indicată de D-voastră în calitate de Client care ați efectuat rezervarea sau alt serviciu,  care va conține toate datele cu privire la rezervare sau vânzare, de aceea, vă rugăm insistent să ne comunicați corect adresa de e-mail. Vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate despre modalitățile cum vă putem contacta. Noi vom face tot posibilul ca rezervarea D-voastră să decurgă la înălțime, la fel, comunicarea cu Furnizorii noștri prin Platformele noastre sau, uneori, și în mod nemijlocit. Vom oferi posibilitatea ca, la efectuarea oricărei rezervări, să puteți comunica, prin cabinetul personal, și prin înștiințare la e-mail, și anume, să scrieți mesaje, să solicitați diferite servicii suplimentare, să scrieți cereri la Unitate/Partener, de la care o să primiți un răspuns. „Top Just” vă comunică deschis că noi nu vom purta nicio răspundere pentru cererile D-voastră și nu vom garanta citirea mesageriei pe care o purtați cu Proprietatea/Partenerul la care ați făcut rezervarea, nu putem garanta că serviciile suplimentare solicitate de D-voastră vor fi la timp și întocmai acceptate și îndeplinite de Furnizorii noștri, aceasta ținând numai de responsabilitatea lor și rămâne la discreția lor satisfacerea tuturor cerințelor D-voastră. După ce serviciul a fost prestat, după expirarea perioadei de ședere a D-voastră la Proprietate sau după închirierea automobilului, precum și după efectuarea unei rezervări la un restaurant, după o ședere la un centru de relaxare sau după alte servicii utilizate, veți primi un mesaj de la noi sau de la parteneri direct la adresa D-voastră de e-mail în care vă vom ruga să vă expuneți opinia D-voastră despre faptul cum a decurs serviciul, rezervarea, să comentați asupra faptului și să ne spuneți ce părere aveți  despre serviciile oferite pentru a clasa Partenerul/Unitatea printr-o evaluare cu o notă de la 1 la 10, numită și ,,Clasament“. Aceste comentarii vor fi amplasate pe site, unde viitorii noștri clienți vor fi informați despre punctul de vedere al D-voastră referitor la calitatea serviciilor noastre.
     Totuși, ne rezervăm dreptul de a nu accepta unele comentarii, de a le refuza, complet sau parțial, de a șterge nume sau cuvinte necenzurate. Scopul acestor opinii nu este unul comercial, ele trebuie să fie plauzibile, să reflecte o realitate, sunt ca un sondaj al clienților noștri pentru a îmbunătăți pe viitor serviciile. Prin aceste comentarii scrise de D-voastră, care vor fi afișate pe site, sunteți de acord să ne oferiți nelimitat toate drepturile asupra lor, asupra conținutului și a numelui. Noi vom avea toate drepturile asupra lor, inclusiv de traducere, distribuire, publicare. Numai D-voastră sunteți responsabili de opinia afișată, de inducerea în eroare a altor clienți prin conținutul lor sau de încălcare a vreunui drept al persoanei sau al vreunei companii, pentru care vă asumați consecințele în conformitate cu legea în vigoare.
      La vânzări/închirieri vor fi practicate comentariile doar la companiile de construcții noi sau pentru unele închirieri, în mod repetat, la proprietăți care se închiriază mai des, iar noi cunoaștem acest fapt, la vânzări obișnuite de proprietăți nu este relevant să afișăm comentariile, întrucât o casă se cumpără /vinde, de regulă, o dată în viață sau ceva mai des, dar comentariul poate fi valabil în decursul a 1-3 ani maximum, apoi își schimbă realitatea și acesta, și proprietarul.
7. Răspunderea și limitele acesteia
      „Top Just” va avea răspundere limitată, vom fi responsabili  în fața D-voastră de pagubele produse, suportate și plătite numai dacă acestea vor fi urmări directe ale unor erori ale serviciilor noastre, nicidecum în alte situații, cum ar fi pierderi de profit, erori de contract sau  altele legate de neglijența D-voastră în utilizarea web site-ului nostru, incapacitatea de a folosi corect site-ul nostru sau utilizarea neautorizată a acestuia, inclusiv, furnizarea datelor personale false sau incomplete, cu erori, alte situații incorecte la orice servicii acordate de Furnizorii noștri și pierderi în urma acestora, neatenția la anumite informații și disponibilități care au fost prezentate de ei, diferite pagube personale sau ale proprietății, inclusiv fizice, pierderi suferite în urma unor acte ilegale săvârșite, anumite prejudicii provocate partenerilor noștri, orice anulări, rezervări suplimentare sau alte servicii pe care nu le putem verifica ori controla, inclusiv greve sau orice altă forță majoră.
      Menționăm că, indiferent cine va încasa prețul de servicii, rezervare, noi sau Proprietatea, numai Furnizorii/Partenerii noștri sunt responsabili de urmările serviciilor, rezervării, noi fiind doar intermediari între ei și D-voastră. Numai ei sunt responsabili de toate serviciile acordate și sunt de acord cu Termenii Generali. Folosind site-ul nostru, certificați și garantați că sunteți de acord că numai Unitatea/Partenerul este responsabilă de cele menționate, de asemenea, ei sunt responsabili de colectarea și achitarea taxelor fiscale pentru toate serviciile, rezervările efectuate .
      Vă aducem la cunoștința D-voastră că nu suntem responsabili de informațiile Partenerilor, fie ele servicii juridice obișnuite sau speciale, Proprietăților ce sunt afișate la vânzare sau închiriere, dar nu sunt Proprietăți vândute direct de „Top Just”, numai Furnizorii de informații, fie Agenții imobiliare, fie Proprietari, persoane fizice, care au afișat informațiile respective sau partenerii „Top Just” răspund de corectitudinea și autenticitatea acestora. Noi afișăm atât informația noastră, care este verificată, dar oferim posibilitatea și altor Agenții de a testa sau de a colabora cu noi, nu putem să garantăm întru totul Proprietățile, dacă acestea nu au afișate cu inscripția ,,Top Just’’, chiar și așa, vă stăm la dispoziția D-voastră prin Suport Clienți, iar în unele situații, când proprietățile sunt vândute direct de noi, vă oferim consultare gratuită și asistență până la finalizarea tranzacției, dar nu efectuăm și nu ne angajăm responsabilități pentru diferite acțiuni, cum ar fi acceptări de credite imobiliare sau termenii aprobării lor. La dorința D-voastră, chiar dacă nu avem contract direct cu unii Proprietari, vă putem reprezenta doar pe D-voastră, dacă semnați cu noi un contract de reprezentare  și servicii juridice și suntem dispuși să vă reprezentăm, în unele situații, întocmim și un mandat, vă ajutăm să verificați proprietățile cumpărate sau închiriate prin intermediul nostru, să întocmim contracte de arvună, de locațiune sau altele, după caz, chiar și la parteneri sau la persoane particulare, cu care nu avem contracte. Doriți să vă căutăm o proprietate anume care nu este vândută direct de „Top Just” și sunteți gata să achitați comision? Vă stăm la dispoziție, încheind, pentru aceasta, un acord special, colaborăm cu mai multe companii de construcții și Agenții Imobiliare.
     În momentul în care faceți comentarii pe site-ul nostru, încărcați imagini sau orice alte materiale, vă dați acordul și confirmați automat, prin aceasta, că noi deținem, necondiționat, toate drepturile asupra lor și că „Top Just” poate să le folosească la discreția sa, iar toată responsabilitatea pentru ele o purtați D-voastră, în ceea ce privește încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, de copyright, dreptul la intimitate sau asumarea responsabilității pentru conținutul materialului. Noi avem dreptul, și aceasta rămâne la discreția noastră, să radiem orice imagine sau material ce nu corespunde criteriilor noastre, fără vreun avertisment.
8. Drepturile de Proprietate Intelectuală și utilizarea numelui
      „Top Just” este o Companie Juridică  înregistrată în Republica Moldova, cu o tendință de extindere de servicii în mai multe țări . Marca Companiei, logourile, alte simboluri, denumiri comerciale aparțin, exclusiv, SRL ,,Top Just“. Noi deținem toate drepturile asupra site-ului, și orice utilizare trebuie aprobată. Site-ul conține materiale protejate prin dreptul de autor, informații de Proprietate, imagini, video, video-clipuri, iar conținutul nu poate fi copiat, publicat, vândut sau folosit în scopuri comerciale, în special conținutul tradus și comentariile clienților dacă există, în cazul în care acest lucru nu este permis și aprobat de noi. Puteți utiliza informațiile în scop personal, nu și în alte scopuri, numai „Top Just” deține toate drepturile asupra lor. Dacă nu sunteți de acord cu cele menționate mai sus, aveți tot dreptul să renunțați la acest site și să nu utilizați serviciile noastre.
9.Diverse
     Acești Termeni și Condiții sunt formulate și coordonate de legislația locală în vigoare și cea a UE. Versiunea originală este cea în limba română. Versiunile traduse în engleză, germană, franceză, rusă sau alte limbi sunt o favoare a Companiei noastre și vor fi disponibile pe site-ul nostru la solicitare, prin selectarea lor de către D-voastră.
      Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord că noi, „Top Just”, nu putem gestiona sau controla toate solicitările, serviciile oferite de Parteneri, rezervările și vânzările de pe site, postate direct sau indirect de Furnizorii noștri sau  de orice persoană fizică ori juridică, prestatoare de servicii pe site-ul nostru în rezervarea pentru un sejur, pentru închirieri auto, restaurante și cafenele, centre de relaxare sau vânzări de imobile în construcție sau construite deja. Responsabili pentru serviciile furnizate prin intermediul site-ului nostru se fac doar ei.
     Ne rezervăm dreptul de a face schimbări pe platformele noastre fără a vă înștiința, de a suspenda sau de a modifica textele în scopul de a îmbunătăți site-ul pentru confortul D-voastră.
     Acești Termeni nu se referă la Furnizorii noștri, la partenerii comerciali sau la orice alte relații contractuale pe care le are Compania noastră.
     Noi, pentru serviciile juridice sau de vânzări/închirieri la care avem contract direct din localitatea în care ne aflăm sau, în viitor, pentru toate reprezentanțele  noastre din  țară sau din orice altă  țară, unde vom fi, vom elibera factură fiscală direct pe suport de hârtie, posibil, vom practica și plăți către noi și la rezervări, în situații excepționale, iar pentru rezervări achitate în avans, pe loc, către Compania „Top Just”, vom elibera factura numai în cazurile dacă există vreun contract în care Proprietățile care ne împuternicesc să primim plăți în avans pentru servicii, fiind la distanță, în majoritatea cazurilor, vom trimite factura prin e-mail, având în vedere că „Top Just” nu va percepe plăți în avans, în cazul în care acestea vor fi, nu vor fi percepute de către noi, ci de Furnizori/Parteneri,  de aceea, în majoritatea cazurilor, plata va fi efectuată la Furnizor, la specialistul respectiv, Proprietatea și la locul unde ați rezervat și unde ați consumat  serviciul, iar în cazul în care veți  achita o taxă de rezervare sau de garantare, veți cere factura de la Furnizorii noștri pentru tot serviciul consumat la finalizarea acestuia, doar ei, Furnizorii sau Partenerii  noștri la care ați efectuat rezervarea, vânzarea/cumpărarea sau plata, vor elibera bonurile pentru achitarea  serviciilor.
     Termenii și Condițiile, în primul rând, vor fi interpretate și utilizate în conformitate cu legile locale în vigoare, apoi cu legile U.E.

10. Câteva date relevante despre „Top Just”
     Toate serviciile noastre sunt juridice generale sau imobiliare, dacă sunt oferite direct de noi, sau  numai de intermediere prin parteneri,  ambele furnizate de SRL ,,Top Just“, o Companie cu răspundere limitată, înființată conform legilor în vigoare din Republica Moldova,  care este înregistrată în Republicii Moldova, dar poate avea și alte filiale ca o Companie în oferirea serviciilor juridice generale și servicii imobiliare, alte servicii în Republica Moldova și nu numai, specializată și în intermedieri de alt gen.
     Orice întrebări și informații suplimentare privitor la rezervări, vânzări sau închirieri vor fi puse la dispoziția D-voastră pe secțiunea noastră de pe site.

 

Nu ați găsit ce căutați?

Completați cererea de mai jos și noi vom avea grijă să o satisfacem în cel mai scurt timp.