Top Just - Servicii Juridice și Imobiliare

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI TOPIMOBILIARE.MD

Actualizat 25.06.2020

      SRL ,,Top Just“ sau web site-ul nostru topimobiliare.md dorește bun venit  tuturor vizitatorilor acestei platforme și îi invită pe cei interesați la o colaborare de perspectivă.

    Acești Termeni și Condiții sunt actuale pentru platforma https://topimobiliare.md/. Ele pot fi îmbunătățite pe parcurs, se aplică  tuturor serviciilor noastre disponibile on-line,  prin e-mail sau telefon, direct sau indirect, puse la dispoziția D-voastră prin orice mijloace și dispozitive. Prin accesarea, căutarea şi­ utilizarea web site­-ului nostru şi/sau prin efectuarea unei căutări, solicitări unui serviciu juridic sau auxiliar, adăugări de vânzări/închirieri de apartamente, case de locuit, atât în Republica Moldova, România, cât și în alte tări, inclusiv pentru vânzări și închirieri de proprietăți ale partenerilor noștri, D-voastră confirmaţi că aţi citit, ați înţeles şi că aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos, inclusiv cu declaraţia de confidenţialitate. Pe site-ul nostru pot fi găsite mai multe politici, în funcție de serviciile oferite, denumite Termeni și Condiții Generale. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să încetați imediat utilizarea site-ului nostru. Tot conținutul  paginilor oferite prin acest web site sunt operate și furnizate de SRL ,,Top Just”, fiind proprietate a acesteia, actualmente, https://topimobiliare.md/, toate drepturile  îi sunt rezervate şi sunt furnizate doar pentru uzul Dumneavoastră personal, non-comercial, conform termenilor şi condiţiilor de mai ­jos.

1.Scopul serviciilor noastre

      Scopul serviciilor noastre este ca, prin acest web site, noi, „Top Just” şi partenerii de distribuţie sau afiliaţi în calitate de Prestatori, oferim o platformă on-line, și nu numai on-line, prin intermediul căreia noi și  Beneficiarii  noștri se pot folosi de ea la categoriile de servicii pe care le prestăm în ,,Vânzări-închirieri”, cât și servicii juridice, alte servicii auxiliare .

1.1. Despre Vânzări - închirieri

     La categoria  vânzări-închirieri, oferim, pe platforma on-line pe care o deținem, pentru vânzare sau închiriere, proprietăți rezidențiale sau comerciale, proiecte rezidențiale noi, proprietăți deja construite sau încă aflate în construcție, chiar și cele la etapa de proiectare. În funcție de categoria descrisă mai jos, „Top Just” nu va fi responsabilă de exactitatea informațiilor privind proprietatea propusă la vânzare sau închiriere, deoarece, pentru ofertele adăugate de Proprietari sau de partenerii ce nu au statutul de „Proprietate Verificată cu logo a companiei ”, nu au fost prezentate anumite acte ce confirmă identitatea proprietăților, au fost logați cu rețele sociale , dar totodată, nu înseamnă că aceste proprietăți, expuse spre vânzare/închiriere, nu există sau sunt false. Este dreptul fiecărui proprietar să fie de acord sau nu cu trimiterea, publicarea sau afișarea unor date cu caracter personal, iar noi nu putem impune să ne ofere datele care nu sunt obligatorii la prima etapă, dar obțin caracter obligativ la etapa vânzării. „Top Just” nu se va face responsabilă pentru vreo falsă informație, deoarece, uneori sau permanent, înșiși proprietarii sau companiile vor adăuga permanent informațiile, având acces nu doar la cabinetul personal, dar și la extranet. Dacă vor exista semnale de proprietăți false, ne obligăm să excludem de pe platformele noastre astfel de proprietăți sau agenții.

Proprietățile vor putea fi publicate și promovate în 4 moduri :

  1. La această categorie, „Top Just” va oferi acces proprietarilor, persoane fizice sau juridice, care doresc să colaboreze cu Compania noastră în vederea reprezentării, prestării serviciilor juridice, vânzării sau închirierii proprietății lor. La majoritatea  proprietăților vândute  sau propuse spre închiriere  pe https://topimobiliare.md/   li se va propune, benevol, verificarea  autenticității prin solicitarea atât a actelor de proprietate, cât și a actelor de identitate personală. Pentru siguranță și garanție, se va propune deținătorilor  proprietăților să semneze un contract de prestări servicii, în care Proprietarul va fi obligat să prezinte actele proprietății, în așa mod, vom exclude orice escrocherie, iar noi, la rândul nostru, vom încuraja proprietarii, și, pentru siguranța lor, vom veni la ei doar cu potențiali clienți verificați.  Proprietățile vândute de „Top Just” pe platforma on-line vor fi garantate ca reale, atât cele non-exclusive, cât și cele exclusive, ultimele vor fi publicate ca ,,Exclusiv”. În unele cazuri, dacă nu s-a reușit verificarea autencității actelor, noi, „Top Just” ne obligăm să verificăm toate proprietățile care sunt intermediate direct de noi înainte de semnarea unui contract de arvună sau locațiune.    

Toate proprietățile vândute exclusiv și non-exclusiv de „Top Just” ca ,,Reprezentanți Topimobiliare ” vor fi scutite de comisioane de la cumpărător sau chiriaș  și vor fi garantate  cu comision 0%. Numai la această categorie putem garanta tranzacții fără comisioane atât pentru  potențialii cumpărători, cât  și pentru chiriași, pentru ei va fi acordată și asistență juridică până la finalizarea acțiunii, și nu numai, vor fi întocmite contractele de locațiune sau de arvună și se va acorda asistență gratuită de către personalul companiei, până la finalizarea tranzacției.

  1. SRL ,,Top Just" va acorda acces la platforma on-line nu doar Proprietăților vândute sau închiriate de noi, dar și celor vândute sau închiriate prin partenerii noștri, persoane fizice sau juridice, companii de construcții de imobile, agenții imobiliare, iar pe site-ul md se va specifica acest lucru ca ,,Parteneri”.

     Aceste categorii de servicii nu pot fi garantate totalmente de noi, dar vor fi selectate cele mai de încredere companii pentru credibilitate și siguranța tranzacțiilor. „Top Just” este un Prestator între Partenerii săi și Proprietari, persoane fizice sau juridice, companii de construcție și altele, ce au contract direct cu Partenerii noștri și pot fi considerați siguri/e și verificați/te. Vom monitoriza cu atenție orice companie sau persoană fizică cu care vom colabora, iar în cazul unor sesizări fondate și sigure, repetate, vom rezilia orice contracte de colaborare cu ei. După posibilități și accesibilități, unele proprietăți vor fi prezentate de noi, în special, în localități unde vor fi birouri permanente sau reprezentante, dacă nu există altă înțelegere cu partenerii noștri. Având în vedere tendința companiei noastre de a prezenta proprietăți în mai multe regiuni sau țări, ne vom baza, în majoritatea cazurilor, pe credibilitatea companiilor, a agențiilor sau a persoanelor fizice, și toate informațiile publicate pe platforma on-line vor fi bazate pe aceste date, în cazul acestor intermedieri, vom colabora cu mai multe agenții, companii de construcții verificate și sigure, dar în  acest context, intenționând  sau chiar cumpărând, închiriind o proprietate prin  ,,Parteneri” (nu direct de la proprietățile ce au contract de colaborare  cu „Top Just” SRL), intrați direct într-o relație contractuală cu Partenerii noștri, noi acționăm din momentul intenționării ca intermediari între D-voastră și Partenerii noștri. Partenerii noștri vor avea acces la un cabinet personal,  în care ei înșiși sau cu ajutorul nostru, vor plasa informațiile necesare, vor actualiza starea și vor fi, exclusiv, responsabili pentru toate informațiile publicate. Întrucât suntem o companie care utilizează doar proprietăți adevărate, nu înșelătoare, vom face tot posibilul să colaborăm doar cu parteneri ce corespund principiilor noastre de corectitudine și onestitate, precum și principiului ,,Orice plată - după rezultat”. Condamnăm vehement  orice intenție frauduloasă cu scop de manipulare a clienților noștri. Totodată, preîntâmpinăm ca nu putem totuși garanta și impune politici despre plata comisionului, acesta fiind dreptul fiecărei companii să aleagă dacă percepe plăți de la cumpărător sau locatar, dar, cu siguranță, vom susține, în primul rând, acele companii și proprietăți care sunt corecte cu clienții, iar în cazuri de abuzuri sistematice de înșelăciune, vom suspenda activitatea lor de pe platforma noastră. În unele cazuri totuși ne rezervăm dreptul la unele erori tehnice sau actualizarea întârziată  a informațiilor despre Proprietate/Proprietăți.

  1. Orice proprietar, dacă este persoană fizică și are doar o proprietate-pină la cinci , va avea dreptul la un termen de încercare temporară, mai mare sau mai mic, la discreția noastră, pentru o singură dată, sau pentru mai multe ori repetat, să folosească platforma noastră on-line pentru a adăuga un număr de proprietăți limitate, numite și Proprietăți particulare, fiind și proprietăți neverificate de noi, declarația aparținând doar celui care a postat, totuși noi vom îndemna proprietarii să se logheze prin rețele sociale veridice. Ele vor fi pe platformă pentru a încuraja încrederea cetățeanului de rând, cu scopul ca fiecare persoană să aibă acces la serviciile noastre. Aceste proprietăți vor fi plasate temporar și nu pot fi verificate uneori sau mai frecvent, iar orice informație despre astfel de tipuri de proprietăți cade în sarcina celui ce oferă informația. SRL „Top Just” nu poartă nicio răspundere pentru ele, nici pentru erorile gramaticale sau de alt ordin, dar va încuraja orice proprietate să-și schimbe statutul în „Proprietate Verificată” și să colaboreze cu noi, semnând un contract în acest sens.
  2. O atitudine particulară manifestăm față de proprietățile în construcții, proiecte noi, în care deseori reprezentăm compania de construcții, indiferent de denumire ca reprezentanți direcți cu prețuri egale, fiind  aici pentru Dumneavoastră cu Cele mai bune companii într-un singur loc.

Putem confirma cu certitudine următorul lucru: orice proprietate în categoria proiecte noi sunt adevărate, iar prețurile sunt preluate conform tabelelor de prețuri, dar uneori pot fi promoționale și cu termen limitat, iar dacă doriți să investiți într-un imobil, puteți să ne vizitați pe site-ul https://proiectenoi.md/.

 

1.2. Alte servicii auxiliare.

     „Top Just” va oferi  servicii auxiliare pe platformele sale on-line și pentru alte servicii împreună cu Partenerii săi, atât la categoria vânzări, cum ar fi, administrări de proprietăți care au fost închiriate sau care urmează a fi vândute,  cât și la categoria Rezervări, prin partenerii săi cu posibilitatea de a efectua rezervări și pentru un asemenea tip de servicii,  numite Servicii auxiliare, la partenerii săi . Scopul nostru este să oferim, pentru comoditatea Clienților noștri, și servicii ce nu se limitează doar la rezervări de sejururi la proprietate, ci și la alte categorii de rezervări. Oferim Partenerilor noștri platforma on-line, prin intermediul căreia se poate de rezervat un hotel, un apartament. Rezervând o cameră la hotel sau la orice altă proprietate, intraţi într­-o relaţie contractuală directă (care obligă, din punct de vedere juridic) cu Proprietatea. Din momentul în care faceţi rezervarea, noi acţionăm numai în calitate de intermediar între dumneavoastră şi  Partenerii noștri care au contract cu Unitatea care vă deservește. Deşi vă asigurăm de calitate și grijă în executarea serviciilor noastre, nu vom verifica şi nu garantăm că toate informaţiile sunt exacte, complete sau corecte, nici nu purtăm  răspundere  pentru  erori, inclusiv de ordin tipografic sau de evidență, legate de orice întârziere sau întreruperi din cauza vreunor defecțiuni temporare sau parţiale, reparaţii, actualizări sau întreţineri ale web site­-ului nostru sau altele, pentru informaţii inexacte, frauduloase sau neadevărate, de asemenea, pentru netransmiterea informaţiilor. Fiecare unitate rămâne permanent responsabilă pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea informaţiilor în ceea ce privește preţurile şi disponibilitățile prezentate pe web site­-ul nostru. Web site-­ul nostru nu constituie și nu ar trebui să fie privit ca o recomandare sau altceva de acest gen, pentru nivelul serviciilor sau clasificarea oricărei unități, fie de cazare  sau alte oferte disponibile.

          Serviciile noastre sunt disponibile, exclusiv,  pentru utilizarea personală şi non-comercială. De aceea, nu aveţi permisiunea,  în niciun caz, de a revinde, a folosi,  a copia, a monitoriza  sau chiar  de a afişa, de a salva sau de a reproduce orice conţinut sau informaţie,  software,  produse sau servicii disponibile pe web site-ul nostru pentru o anumită activitate sau în scop comercial /competitiv, iar orice încălcare poate atrage răspundere materială. Nimeni nu poate utiliza logo-ul companiei sau alte materiale ce sunt proprietatea companiei noastre, iar pentru a le afișa, este nevoie de permisiunea noastră, SRL ,,Top Just”,  proprietara web site-urilor enumerate.

 

1.3. Câteva date despre rezervări, servicii vânzări și plățile efectuate, recomandări de călătorie

      Chiar dacă web site-ul nostru este securizat, Compania „Top Just” nu răspunde nici intrăun fel pentru datele personale ale D-stră. Vă roagă insistent să vă protejați datele personale, parolele la efectuarea înregistrării pe site-ul nostru web sau al partenerilor la efectuarea rezervării prin partenerii noștri, facebook, google , a unei înregistrări la vânzări, în alte situații, după cum am menționat, orice rezervări pe platformele noastre sunt sigure și protejate, dar nu putem răspunde de erorile sau neglijența D-voastră, în cazul în care aceasta se va întâmpla. Vă rugăm să vă asigurați de aspectul menționat înainte de a efectua rezervarea sau altă operațiune de cumpărare/vinzare/inchiriere, indiferent dacă doriți să cumpărați sau să rezervați o proprietate, de asemenea, verificați dacă  aveți actele necesare pentru a călători într-un stat ce are nevoie de viză, informați-vă despre taxele ce pot fi aplicate la intrarea în altă țară sau oraș, verificați,  în cazul rezervărilor efectuate,  dar neachitate, dacă aveți suficiente fonduri pe cartea de credit sau debit pentru a achita serviciile de rezervare sau în caz dacă doriți să cumpărați sau să dați o arvună. In anumite state, există reguli stricte la intrare, la suma cash ce o declarați, verificați lista cu  produse și articole sau substanțe interzise, de aceea, vă recomandăm insistent  să verificați îndrumările de pe site-urile oficiale din țara în care plecați. Pentru majoritatea statelor, veți avea nevoie de un pașaport valabil, mai puțin pentru  țările UE, în care este permisă și călătoria cu un buletin de identitate valabil, iar pentru orice pierdere de acte sau cazuri de necunoaștere a unor situații ce țin de călătorii, de bilete avia sau auto, precum și altele, noi, prestatorii,  nu vom fi responsabili  în niciun caz.

La fel, în cazul vânzărilor, fiți prudenți, dacă Proprietatea nu este vândută de „Top Just” SRL, ci de partenerii săi, proprietari, noi nu răspundem de consecințe, consultați, mai întâi, prețul exact și comisionul practicat de alte agenții, deoarece comisionul 0 % noi îl garantăm doar la proprietățile unde compania are contract direct cu proprietarul sau cu o anumită agenție, acest fapt va fi afișat dacă proprietatea este vândută de „Top Just”. Consultați, vă rugăm, impozitele ce trebuie achitate la cumpărarea imobilului, în multe țări se achită de către vânzător, dar, după o înțelegere prealabilă, este practicat ca unele taxe să fie aplicate adăugător și pentru cumpărător. Apelați cu încredere la noi direct pentru o consultare în acest sens.

     Compania „Top Just” este, în primul rând, o companie juridică, intermediară între D-voastră și Furnizori. Noi nu suntem o agenție de turism, nu asigurăm transport la destinație, toate rezervările sau solicitările ce pot fi efectuate pe site-ul partenerilor, sunt gândite, în primul rând, pentru beneficiul D-voastră, în cazul în care aveți nevoie de cazare sau doriți să cumpărați o Proprietate  într-o tară, oraș și nu doar atât, vă ajutăm prin partenerii noștri. In unele situații, veți avea contract direct cu noi la vânzări, în altele - cu partenerii noștri, iar în special  la rezervări nu va fi nevoie de contracte, decât de cele ale proprietății, beneficiind de suportul necesar pe platformele noastre on-line. In orice situații, vom fi bucuroși să vă ajutăm prin intermediul Suport Clienți nu neapărat pe site-urile noastre dar și pe platformele  partenerilor noștri.

1.4. Ce trebuie să cunoașteți în special  pentru vânzări

Având în vedere că legislația fiecărei țări este diversă, la fel și procedura poate varia, tranzacțiile în vânzările imobiliare, de regulă, au un caracter mai complex. Noi, „Top Just” suntem implicați în teritoriu cu Juriști sau specialiști specializați în Servicii Imobiliare și ca orice Prestator Juridic sau  Imobiliar avem imobile care le vindem  în baza unui contract de prestări servicii juridice . În continuare le vom numi și „Proprietăți Top Imobiliare” sau „Proiecte noi” . Nu toate proprietățile sunt exclusive, dar toate imobilele vândute sau închiriate de „Top Just” pe platformele noastre vor fi prestate  conform politicilor care prevăd o verificare. De regulă, cind se cere asistență juridică , asistăm chiar de la momentul intenției unui potențial vânzător de a înstrăina imobilul sau de a-l da în locațiune și, de obicei, verificăm actele proprietății, iar când există o intenție a unui potențial compărător de a cumpăra proprietatea, în mod obligatoriu, verificăm actele proprietarilor, starea imobilului, alte situații juridice, întocmim contractul de arvună și asistăm părțile la notar până la finalizarea tranzacției, astfel reducem riscul la minimum pentru orice vânzare/cumpărare, investiție, locațiune. In restul cazurilor , pentru proprietăți amplasate pe site , nu ducem nici o răspundere, nu asistăm fizic la tranzacții sau negocieri, orice relație aveți direct cu proprietarii sau cu consultanții imobiliari.

 Ținem să menționăm că vom sta la dispoziția D-voastră și vom asista în teritoriu inclusiv în tranzacții împreună cu Partenerii. În alte situații când acest lucru nu va fi posibil, fiecare Agenție Imobiliară sau Companie de Construcții va fi responsabilă de acțiunile sale și, conform legislației din țara în care are loc tranzacția. Noi vom acorda asistență la necesitate, dar nu putem răspunde cu desăvârșire, consultați legislația țării respective unde doriți să cumpărați sau să închiriați un imobil, la fel, vă recomandam insistent, dacă aveți intenția de a cumpăra sau investi într-o țară străină, să consultați un jurist sau notar. Noi nu ne putem implica în teritoriu pretutindeni, altfel ne rezervăm dreptul de a nu răspunde pentru tranzacțiile efectuate între D-voastră și partenerii noștri.

  Având în vedere că pe platforma noastră vor avea posibilitatea să posteze și persoane particulare, proprietari, nu vom avea acces să verificăm corectitudinea fiecăruia, în special dacă informația corespunde realității.

Ce trebuie sa cunoaștem despre alte servicii juridice

SRL Top Just oferă servicii juridice generale, cât și alte servicii de avocatură, contabilitate , firme prin partenerii săi.

Toate serviciile juridice care vor fi prestate direct de noi ne obligăm să le prestăm în baza unui contract cu eliberarea bonului de plată. Având în vedere că unele nu pot fi efectuate de noi, dar de partenerii noștri, veți fi invitat la biroul partenerilor. Vă atenționăm să întocmiți contractele de prestări servicii necesare, iar înainte de a le semna și să le citiți sau să negociați clauzele din contract, deoarece noi nu putem răspunde pentru ele sau pentru corectitudinea specialiștilor din domeniul respectiv.

 

2.Utilizarea site-ului și a dreptului de proprietate intelectuală

      Tot conținutul, informațiile și materialele de pe web site-ul nostru topimobiliare.md sunt proprietatea „Top Just” SRL, cu excepția cazurilor când este specificat altfel. Noi vom acorda o permisiune  temporară, care nu este transmisibilă, pentru a accesa și a folosi site-ul conform Termenilor de utilizare. Dacă nu s-au acordat alte drepturi speciale, nu aveți voie să copiați informațiile sau să le utilizați în scopuri comerciale. „Top Just” deține toate drepturile pentru proprietate intelectuală asupra web site-ului, tot ce ține de design și de funcționalitate, de logo-uri, de rezervări sau vânzări-închirieri, nu aveți dreptul să publicați sau să promovați fără acordul nostru expres. La folosirea site-ului, sunteți obligați să-l utilizați corect și fără a efectua publicații ce nu există  sau a publica oferte speculative și înșelătoare la vânzare sau închiriere, să nu folosiți acces neautorizat la site sau să faceți orice altceva ce ar putea dăuna site-ului sau ar știrbi imaginea companiei, iar dacă veți efectua anumite angajări, s-o faceți responsabil și asumat. Orice utilizare ilegală sau nerespectare a celor menționate mai sus ne va da dreptul să o considerăm ca o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

 3.Prețurile. Prețuri reduse, prețuri urgente, altele. Achitare și garanții

      Prețurile, pe site-ul nostru, sunt competitive și sunt direct afișate de către  Proprietari sau Companii vânzări-închirieri în cabinet personal sau, uneori, la vânzări-închirieri.

3.1. Modalitatea de calcul și prețurile la vânzări/închirieri sau rezervări parteneri.

      La rezervarea unui sejur, prețul va fi afișat pentru fiecare noapte de cazare sau pentru întreg sejurul ales. Este necesar să fiți atenți la rezervarea unui sejur, deoarece prețurile afișate pe site-urile partenerilor sau a noastre  sunt destinate doar rezervării camerei D-voastră, pe care ați solicitat-o și sejurul la datele alese și conform numărului de persoane indicat, ca excepție, dacă nu este stipulat altfel în politica Unității de cazare.

     Prețul la vânzare va fi afișat integral sau pentru fiecare m/p, în special pentru proiectele rezidențiale noi, la închiriere, prețul va fi afișat pe lună sau, în unele cazuri, pe noapte. In majoritatea cazurilor, la vânzări sau la închirieri, prețul va mai putea fi negociat, dar nu generalizăm, aceasta fiind de la caz la caz. Pentru proiecte noi prețul de obicei la apartamente este in creștere pină la finalizarea blocului, iar uneori disponibilitatea lor nu este după finalizarea blocului locativ.

     „Top Just” nu percepe taxe de la vânzări sau programări,  rezervări, acestea fiind cu 0%  comision  pentru toate categoriile afișate pe site-ul web ,,topimobiliare.md’’ sau altul. Bineînțeles, nu putem garanta același lucru și la vânzări, nu percepem comisioane doar la proprietățile noastre, după cum am menționat mai sus.

3.2. Prețul  tăiat sau prețuri speciale

La vânzări, Prețul total sau prețul pentru m/p al proprietăților va putea fi schimbat la indicația Proprietarului, la recomandarea Partenerilor. Uneori se vor organiza oferte de preț, în special în cazuri urgente.

     Vă rugăm insistent să citiți cu atenție regulile și prețul înainte de a face orice demers. La vânzări sau închirieri, nu putem garanta în totalitate Cel mai bun Preț, deoarece Proprietarul poate să-l schimbe în orice moment, să-l majoreze sau să-l micșoreze, noi putem doar constata acest lucru în cazul în care Proprietatea este permanent pe platformele noastre. La oferte de proiecte noi dacă există un contract de prestări servicii, de obicei prețul este egal cu cel al companiilor de construcție, ceea ce oferă același privilegiu pentru orice investitor, iar dacă serviciul este prestat de noi, toate serviciile juridice sunt cu titlu gratuit.

 La prestarea serviciilor juridice practicăm reduceri de preț dacă se solicită mai multe servicii, acte, abonamente.

  1. Confidențialitate și cookie-uri

     „Top Just” va respecta confidențialitatea D-voastră. Pentru informații, consultați Politica de confidențialitate.

  1. Condiții de rezervare, pentru cumpărare/vânzare, alte servicii.

     Noi, în calitate de intermediari între D-voastră și Partener/Proprietate, vă vom oferi posibilitatea de mesagerie, citiți p.6, încercați să comunicați despre orice probleme . Noi nu citim și nici nu garantăm că mesajele D-voastră vor fi citite, dar vom face tot ce ține de noi, așa încât calitatea serviciilor să fie la cel mai înalt nivel al așteptărilor D-voastră.

     Pentru vânzări imobiliare, orice plată se efectuează la momentul tranzacției și semnării actelor la Notar sau la altă autoritate competentă din statul respectiv și nu se achită on-line, dacă nu este specificat altfel în cazul unor rezervări și se solicită un avans sau o arvună. De obicei, plățile efectuate în avans se numesc arvună sau garanții, și se achită  la întocmirea contractului de arvună, numit în alte țări și pre-contract de vânzare sau și altfel, dar indiferent de denumire, se achită o mică garanție către Vânzător, când părțile cad de acord la prețul stabilit pentru imobilul ce urmează a fi cumpărat/vândut, dar nu este o obligațiune generală. Aceste contracte se întocmesc la Agenții Imobiliare, la Notari, dar este posibil să fie întocmite și de persoane fizice în condițiile legii. Consultați legislația fiecărei țări unde va avea loc tranzacția, astfel, nu veți risca să aveți pierderi nejustificate, în caz de necesitate, apelați la ajutorul nostru sau al partenerilor ce oferă acest serviciu, vă stăm la dispoziția D-voastră oricând prin Suport Clienți.

  1. Răspunderea și limitele acesteia

      „Top Just” va avea răspundere limitată, vom fi responsabili  în fața D-voastră de pagubele produse, suportate și plătite numai dacă acestea vor fi urmări directe ale unor erori ale serviciilor noastre cind aveți semnat un contract de prestări servicii , iar paguba a fost demonstrată in instanță, nicidecum în alte situații, cum ar fi pierderi de profit, erori de contract sau  altele legate de neglijența D-voastră în utilizarea web site-ului nostru, incapacitatea de a folosi corect site-ul nostru sau utilizarea neautorizată a acestuia, inclusiv, furnizarea datelor personale false sau incomplete, cu erori, alte situații incorecte la orice servicii acordate de Furnizorii noștri și pierderi în urma acestora, neatenția la anumite informații și disponibilități care au fost prezentate de ei, diferite pagube personale sau ale proprietății, inclusiv fizice, pierderi suferite în urma unor acte ilegale săvârșite, anumite prejudicii provocate partenerilor noștri, orice anulări, rezervări suplimentare sau alte servicii pe care nu le putem verifica ori controla, inclusiv greve sau orice altă forță majoră.

      Menționăm că, indiferent cine va încasa prețul de servicii, numai Proprietarii/Furnizorii/Partenerii noștri sunt responsabili de urmările serviciilor, vinzîrii, inchirierii,  rezervării, noi fiind doar intermediari între ei și D-voastră. Numai ei sunt responsabili de toate serviciile acordate și sunt de acord cu Termenii Generali. Folosind site-ul nostru, certificați și garantați că sunteți de acord că numai Proprietarul/Partenerul este responsabilă de cele menționate, de asemenea, ei sunt responsabili de colectarea și achitarea taxelor fiscale pentru toate serviciile, rezervările efectuate .

      Vă aducem la cunoștința D-voastră că nu suntem responsabili de informațiile Partenerilor, fie ele servicii inchiriere/vinzare, obișnuite sau speciale, Proprietăților ce sunt afișate la vânzare sau închiriere, dar nu sunt Proprietăți vândute direct de „Top Just”, numai Furnizorii de informații, fie Agenții imobiliare, fie Proprietari, persoane fizice, care au afișat informațiile respective sau partenerii „Top Just” răspund de corectitudinea și autenticitatea acestora. Noi afișăm atât informația noastră, care este verificată, dar oferim posibilitatea și altor Agenții de a testa sau de a colabora cu noi, nu putem să garantăm întru totul Proprietățile, dacă acestea nu au afișate cu inscripția ,,Topimobiliare’’, chiar și așa, vă stăm la dispoziția D-voastră prin Suport Clienți, iar în unele situații, când proprietățile sunt vândute direct de noi, vă oferim consultare gratuită și asistență până la finalizarea tranzacției, dar nu efectuăm și nu ne angajăm responsabilități pentru diferite acțiuni, cum ar fi acceptări de credite imobiliare sau termenii aprobării lor. La dorința D-voastră, chiar dacă nu avem contract direct cu unii Proprietari, vă putem reprezenta doar pe D-voastră, dacă semnați cu noi un contract de reprezentare  și servicii juridice pe topjust.md și suntem dispuși să vă reprezentăm, în unele situații, întocmim și un mandat, vă ajutăm să verificați proprietățile cumpărate sau închiriate prin intermediul nostru, să întocmim contracte de arvună, de locațiune sau altele, după caz, chiar și la parteneri sau la persoane particulare, cu care nu avem contracte. Doriți să vă căutăm o proprietate anume care nu este vândută direct de „Top Just” și sunteți gata să achitați comision? Vă stăm la dispoziție, încheind, pentru aceasta, un acord special, colaborăm cu mai multe companii de construcții și Agenții Imobiliare.

     În momentul în care faceți comentarii pe site-ul nostru, încărcați imagini sau orice alte materiale, vă dați acordul și confirmați automat, prin aceasta, că noi deținem, necondiționat, toate drepturile asupra lor și că „Top Just” poate să le folosească la discreția sa, iar toată responsabilitatea pentru ele o purtați D-voastră, în ceea ce privește încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, de copyright, dreptul la intimitate sau asumarea responsabilității pentru conținutul materialului. Noi avem dreptul, și aceasta rămâne la discreția noastră, să radiem orice imagine sau material ce nu corespunde criteriilor noastre, fără vreun avertisment.

  1. Drepturile de Proprietate Intelectuală și utilizarea numelui

      „Top Just” este o Companie Juridică ,specializată și in servicii imobiliare, înregistrată în Republica Moldova, cu o tendință de extindere de servicii diverse . Marca Companiei, logourile, alte simboluri, denumiri comerciale aparțin, exclusiv, SRL ,,Top Just“. Noi deținem toate drepturile asupra site-ului, și orice utilizare trebuie aprobată. Site-ul conține materiale protejate prin dreptul de autor, informații de Proprietate, imagini, video, video-clipuri, iar conținutul nu poate fi copiat, publicat, vândut sau folosit în scopuri comerciale, în special conținutul tradus și comentariile clienților dacă există, în cazul în care acest lucru nu este permis și aprobat de noi. Puteți utiliza informațiile în scop personal, nu și în alte scopuri, numai „Top Just” deține toate drepturile asupra lor. Dacă nu sunteți de acord cu cele menționate mai sus, aveți tot dreptul să renunțați la acest site și să nu utilizați serviciile noastre.

  1. Diverse

     Acești Termeni și Condiții sunt formulate și coordonate de legislația locală în vigoare și cea a UE. Versiunea originală este cea în limba română. Versiunile traduse în engleză, germană, franceză, rusă sau alte limbi sunt o favoare a Companiei noastre și vor fi disponibile pe site-ul nostru la solicitare, prin selectarea lor de către D-voastră, dar nu garantăm traducerea corectă.

      Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord că noi, „Top Just”, nu putem gestiona sau controla toate solicitările, serviciile oferite de Parteneri, rezervările și vânzările de pe site, postate direct sau indirect de Furnizorii noștri sau  de orice persoană fizică ori juridică, prestatoare de servicii pe site-ul nostru vânzări de imobile în construcție sau construite deja. Responsabili pentru serviciile furnizate prin intermediul site-ului nostru se fac doar ei.

     Ne rezervăm dreptul de a face schimbări pe platformele noastre fără a vă înștiința, de a suspenda sau de a modifica textele în scopul de a îmbunătăți site-ul pentru confortul D-voastră.

     Acești Termeni nu se referă la Furnizorii noștri, la partenerii comerciali sau la orice alte relații contractuale pe care le are Compania noastră.

     Noi, pentru serviciile juridice sau de vânzări/închirieri la care avem contract direct din localitatea în care ne aflăm sau, în viitor, pentru toate reprezentanțele  noastre din  țară sau din orice altă  țară, unde vom fi, vom elibera factură fiscală direct pe suport de hârtie, posibil, vom practica și plăți către noi și la rezervări, în situații excepționale, iar pentru rezervări, arvune, achitate în avans, pe loc, către Compania „Top Just”, vom elibera cec, factura, având în vedere că „Top Just” nu va percepe plăți în avans, în cazul în care acestea vor fi, nu vor fi percepute de către noi, ci de Furnizori/Parteneri,  de aceea, în majoritatea cazurilor, plata va fi efectuată la Furnizor, la specialistul respectiv, Proprietatea și la locul unde ați rezervat și unde ați consumat  serviciul, iar în cazul în care veți  achita o taxă de rezervare sau de garantare, veți cere factura de la Furnizorii noștri pentru tot serviciul consumat la finalizarea acestuia, doar ei, Furnizorii sau Partenerii  noștri la care ați efectuat rezervarea, vânzarea/cumpărarea sau plata, vor elibera bonurile pentru achitarea  serviciilor.

     Termenii și Condițiile, în primul rând, vor fi interpretate și utilizate în conformitate cu legile locale în vigoare, apoi cu legile U.E.

 

  1. Câteva date relevante despre „Top Just”

     Toate serviciile noastre sunt juridice generale sau imobiliare, dacă sunt oferite direct de noi, sau  numai de intermediere prin parteneri,  ambele furnizate de SRL ,,Top Just“, o Companie cu răspundere limitată, înființată conform legilor în vigoare din Republica Moldova,  care este înregistrată în Republicii Moldova, dar poate avea și alte filiale ca o Companie în oferirea serviciilor juridice generale și servicii imobiliare, alte servicii în Republica Moldova și nu numai, specializată și în intermedieri de alt gen.

     Orice întrebări și informații suplimentare privitor la rezervări, vânzări sau închirieri vor fi puse la dispoziția D-voastră pe secțiunea noastră de pe site.

Top Just SRL