blog-img

 

 

În ultima săptămână a lunii mai anul curent, Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei municipiului Chişinău a început expedierea avizelor de plată a impozitului pe imobil pentru anul în curs.

Pentru a fi informat cu toate informațiile referitoare la achitarea bunurilor imobile 2019, ți-am pregătit articolul de mai jos.

 

Termen de achitare

 

Impozitul pe bunurile imobiliare poate fi achitat, conform prevederilor art. 282 alin. (1) din Codul fiscal, integral sau în părți egale, nu mai târziu de 15 august și, respectiv, de 15 octombrie

 

Scutire de impozit

Scutirea la impozitul pe bunurile imobiliare se acordă persoanelor de vârstă pensionară, în temeiul art. 283 din Codul fiscal conform Anexei (380 mii lei din valoarea estimată în scopul impozitării imobilului).

Reducere 15 %

Reducerea de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent, se acordă plătitorilor fără restanțe, la achitarea integrală, până la 30 iunie a anului de gestiune.

 

Penalități

În caz de neachitare benevolă, conform art. 228 din Codul fiscal, se aplică penalitatea de 0,0329 % pentru fiecare zi de întârziere.

Modalități de achitare

Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată, direct la oficiile poștale, bancare; prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md sau prin: https://servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx cu log-ările semnăturii digitale/mobile.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, Vă puteți adresa la sediul Direcției din str. 31 August 1989, 63A (acces din str. Armenească).

Program de activitate : În perioada 03-28 iunie a.c., programul de lucru al Direcției de colectare a impozitelor şi taxelor locale va fi prelungit cu o oră, până la 18:00, pentru a putea deservi cât mai mulți solicitanți.

 

 Publicat: 31 mai 2019

Comentarii