blog-img

Agenția Servicii Publice va elibera permis de conducere internațional. Documentul va fi perfectat la solicitare, în baza permisului de conducere naţional. Modelul a fost aprobat de către Guvern cu respectarea prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere încheiată la Viena în 1968.
Pentru a intra în posesia permisului de conducere internațional solicitanții vor trebui să prezinte actul de identitate, permisul de conducere național de tip nou, modelul 2008 sau 2015, cu statut valabil, dovada achitării tarifului stabilit și cererea-tip. Tariful pentru eliberarea documentului în 30 de zile este de 500 lei și poate varia în funcție de termenul de perfectare solicitat. 040918_permis1 040918_permis2 040918_permis3   Ion LEAH, ȘEF SECȚIE PERMISE DE CONDUCERE: „Destinația principală a documentului este de a facilita conducătorii cu permise moldovenești. Reprezintă o traducere în mai multe limbi, cu statut internațional. Sperăm că vor fi de ajutor șoferilor." Permisul de conducere internațional va fi valabil la conducerea vehiculelor în traficul internaţional numai în prezenţa permisului de conducere naţional și se va elibera pe un termen de până la trei ani. Actul își va pierde valabilitatea la anularea dreptului de a conduce vehicule și la retragerea permisului de conducere naţional. Un alt permis de conducere internațional va putea fi eliberat, la solicitare, în cazul în care persoana obține un nou permis de conducere naţional.   Sursa: diez.md


Publicat: 4 septembrie 2018

Comentarii