Proiectul prima casă

Condiții de bază ale programului

Money

Prețul locuinței să nu depășească suma de 1 milion de lei;

Building

Locuința trebuie să fie dată în exploatare și înregistrată în Registrul Bunurilor Imobile;

Rate

Prima rată din partea beneficiarului constituie minim 10%;

People

Vârsta beneficiarului - până la 45 de ani;

Credit

Rata lunară a creditului să nu depășească 50% din veniturile oficiale ale familiei (se pot lua în calcul și venituri ale rudelor pînă la gradul II);

Calendar

Creditul se oferă pentru o perioadă de maxim 25 de ani;

Couple

Beneficiarul sau soțul/ soția acestuia nu trebuie să aibă o locuință/un credit ipotecar ultimele 12 luni;

Comission

Nu se aplică penalități și comisioane la rambursare anticipată.

Informații generale

Scopul Programului:

Facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea de credite bancare garantate parţial de stat, în special pentru familii tinere.

Prin programul ”Prima Casă”, statul dorește să sprijine în mod direct pe toți cei care se află în fața achiziționării unei locuințe. Programul este unul național, aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor.

Clienții pot accesa credite ipotecare la băncile care au fost acceptate ca participante la program guvernamental „Prima Casă”. Cererea pentru creditare va fi depusă direct la una dintre aceste bănci.

 1. Viktoriabank
 2. Moldindconbank
 3. Moldova Agroindbank
 4. Mobias Banca
 5. Eximbank

 1. Informarea cu privire la condițiile programului;
 2. Alegerea locuinței pe care ți-o dorești;
 3. Adresarea la una dintre băncile participante la program;
 4. Primești de la bancă lista documentelor necesare pentru a solicita creditul;
 5. Depunerea cererii de credit și de acordare a garanției, împreună cu actele solicitate de bancă;
 6. Semnarea contractului de credit și de acordare a garanției de stat (are loc la solicitarea băncii);
 7. Depunerea contribuției proprie de 10% din costul locuinței;
 8. Semnarea contractului de vânzare-cumpărare cu vânzătorul și, împreună cu reprezentantul băncii, a contractului de ipotecă la notar;
 9. Înregistrarea celor două contracte la Agenția Servicii Publice;
 10. Prezentarea contractului de vânzare-cumpărare și de ipotecă reprezentanților băncii;
 11. Primești creditul solicitat și transferi vânzătorului banii;
 12. Nu îți rămâne decât să te muți și te bucuri de Prima ta Casă.

Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.

Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul muncii, la instituții de stat sau companii private din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse oficiale.

 • care nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei1 o locuință cu o suprafață locuibilă2 de peste 9 metri patrați pentru fiecare membru în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;
 • care dețin, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, într-un sat (comună) dobândită prin moștenire sau donație;
 • soțul/soția nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția beneficiarului, nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării de finanțare prin Program și nu au în derulare un credit ipotecar;
 • beneficiarul sau soțul/soția nu au procurat o locuință prin intermediului Programului ”Prima Casă”
 • Veniturile oficiale salariale nete ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia trebuie să fie de două ori mai mare decât rata lunară a creditului (rata lunară, dobânda și comisionul de garantare). Sunt acceptate și veniturile salariale ale unei rude de gradul I a beneficiarului și/sau ale soțului/soției acesteia.

Pentru a obține un credit ipotecar ”Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
 • buletinul de identitate al solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
 • adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
 • carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
 • extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
 • certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului;
 • certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul împreună cu alți membri ai familiei, soțul/soția acestuia împreună cu alți membri ai familiei, nu dețin nici o locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 metri pătrați pentru fiecare membru în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe sau confirmarea că dețin o locuință, într-un sat (comună) dobândită prin moștenire sau donație;
 • alte documente care confirmă proveniența veniturilor oficiale nete;
 • raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.

Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.

În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.

Vor fi acceptate pentru finanțare doar locuințele finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al ÎP ”Agenția Servicii Publice” până la momentul depunerii cererii de creditare.

 • Creditele sunt acordate de bănci numai în valută națională (lei moldovenești, MDL);
 • Plafonul maxim pentru prețul locuinței este de 1 mil. MDL;
 • Avansul inițial al beneficiarului este de cel puțin 10% din valoarea totală a locuinței;
 • Statul va oferi garanții în valoare de 50% din soldul creditului;
 • Durata maximă a creditului este de 25 de ani.
 • Creditul va fi rambursat în întregime până în momentul expirării contractului de credit cu posibilitatea achitării anticipate. În acest caz, banca nu va percepe taxe, comisioane sau dobânzi suplimentare.
 • Nu se percep comisioane de rambursare anticipată.

Beneficiarul poate îndeplini și alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare ale băncii participante la Program.

Pentru a beneficia de programul de stat „Prima Casă”, clienții trebuie să se adreseze uneia dintre băncile participante. Clientul depune pachetul de documente necesare la bancă în vederea analizării dosarului de credit. Dacă banca aprobă, ea expediază electronic Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) informațiile despre eligibilitatea clientului și despre locuința care urmează a fi ipotecată, în vederea obținerii garanției din partea statului. ODIMM analizează cererea, după care poate aproba, respinge sau retrimite dosarul la bancă, în cazul în care nu este complet sau a fost completat greșit. Fondul va informa banca în decurs de 5 zile despre decizia luată.

În cazul în care ODIMM aprobă dosarul, are loc semnarea contractului de credit între bancă și client. La fel, este semnat contractul de garantare de stat între ODIMM și bancă, contractul de acordare a garanției de stat între ODIMM și beneficiar, precum și contractul de ipotecă între toate cele trei părți: ODIMM, bancă și client.

Creditul obținut prin intermediul programului „Prima Casă” are următoarele costuri:

Rata maximă a dobânzii anuale (DAE) – va fi calculată din rata de referință anunțată de BNM pentru acest program (calculată ca rata medie ponderată ale dobânzilor la depozitele cu termenul de la 6-12 luni) + o marjă maximă de 3% (va fi precizată anual de Guvern) + comisionul de garantare de până la 0,5% anual din soldul garanției de stat.

Comision unic de acordare a finanțării nu mai mare de 1% din valoarea creditului.  Băncile nu vor percepe alte taxe adiționale.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor, procurate prin intermediul programului de stat ”Prima Casă”, este de 0,1% din prețul contractului, dar nu mai puțin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.

Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de ipotecă încheiate în cadrul programului este în mărime de 50 lei.