blog-img

Cetăţenia română se acordă sau se redobândeşte la data depunerii jurământului de credinţă. În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, persoanele sunt obligate să se programeze pentru depunerea „Jurământului de Credinţă faţă de România”. Programarea pentru jurământul de credinţă faţă de România se face la ghişeele Consulatelor României doar personal. Acte necesare pentru programarea la Jurământ:
  • Buletin de identitate cu fişa de însoţire (original/copie);
  • Paşaport străin  (original/copie);
  • Certificat de naştere (original/copie);
  • Certificat de căsătorie/divorţ (original/copie);
  • 2 fotografii ( 3,5 x 4,5 (cm) color);
  • Înştiinţarea  cu privire la acordarea cetăţeniei române, primită din partea ANC (scrisoarea cu plic);
  • Pentru minorii incluşi în ordinele ANC se prezintă și certificatul de naştere al minorului  (original/copie).
  Nota Bene! Programarea pentru depunerea Jurământului de Credinţă faţă de Statul Român se face în termen de 6 luni de la data publicării  ordinului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în alt stat decât Republica Moldova, pot îndeplini procedura de depunere a jurămâtului de credinţă faţă de România la misiunile diplomatice sau consulare ale României din statul unde au drept de şedere (permis de şedere).   Jurământul Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, Să apăr drepturile şi interesele naţionale, Să respect Constiuţia şi legile României.   Sursa: documente.md


Publicat: 9 septembrie 2018

Comentarii