blog-img

SFS continuă campania de conformare a persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare campania de conformare ,,Fii informat — achită impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în folosință a proprietății imobiliare”. Astfel, în perioada 1 iulie–30 septembrie la SFS au fost înregistrate 1158 contracte de dare în locațiune, dintre care 737 în municipiul Chișinău, 253 — în zona de nord a țării, 148 — în centru și 20 – în sudul țării.  Campania de conformare a început în luna iulie, curent, iar până în prezent, angajații Serviciului Fiscal de Stat au distribuit circa 5 mii de pliante informative, au desfășurat 1300 de ședințe de informare cu administratorii blocurilor locative și entități ce prestează servicii de intermediere în transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare. În cadrul campaniei, SFS a identificat 3221 de persoane fizice proprietari de bunuri imobiliare care, potențial, le transmit în chirie. În privința acestora au fost efectuate acțiuni de conformare. Totodată, inspectorii SFS au verificat persoanele fizice care transmit în chirie bunuri imobiliare. Drept rezultat, suplimentar la buget au fost calculate plăți de bază de peste 2 mil. lei și peste 400 mii lei penalități. În acest context SFS reamintește persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7 la sută din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente, sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția Deservire Fiscală), în raza căreia își au domiciliu de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. SFS mai comunică că prevederile date nu se aplică față de contractele de chirie, încheiate cu persoanele juridice.


Publicat: 26 noiembrie 2017

Comentarii