blog-img

V-ați propus să vindeți apartamentul în anul curent sau intenționați să cumpărați un imobil în Chișinău sau în altă regiune. Înarmați-vă cu răbdare, analizați posibilitățile, piața imobiliară și ofertele existente. Discutăm despre setul de acte pe care trebuie să le prezinte vânzătorul (proprietarul) pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare.

1.     Actul de proprietate asupra bunului imobil

În primul rând, pentru a putea realiza tranzacția vi se solicită un act prin care se confirmă dreptul dumneavoastră de proprietate. În funcție de modul în care a fost obținut imobilul, drept act de proprietate pot servi:

Ø  contractul de vânzare-cumpărare;

Ø  contractul de moștenire;

Ø  contractul de donație;

Ø  procesul-verbal de recepție finală (contract de investiție);

Ø  hotărârea instanței de judecată etc.

2.     Extrasul din Registrul bunurilor imobile

Extrasului din Registrul bunurilor imobile (extrasul de la Cadastru) conține datele despre proprietarul imobilului, suprafața, actul de proprietate al vânzătorului asupra bunului, grevările/interdicțiile /notările aferente bunului (după caz).

3.     Evaluarea bunului imobil

Prin actul de evaluare a bunului imobil, se determină valoarea imobilului realizată de către Oficiul Cadastral Teritorial. În funcție de aceasta se va calcula creșterea de capital și ulterior suma impozitului pe creștere de capital.

4.     Actul ce confirmă plata impozitului pe imobil

Vânzătorul are obligația de a prezenta actul de confirmare a achitărilor impozitului anual pentru bunul imobil.

5.     Facturile care dovedesc achitarea serviciilor comunale și lipsa oricăror datorii

Este dreptul cumpărătorului să solicite facturile pentru a se convinge de lipsa datoriilor pentru serviciile comunale (energie electrică, energie termică, gaz, gestionarea blocului locativ etc.), în cazul în care vânzătorul are datorii pentru acestea, iar cumpărătorul nu este informat, odată cu obținerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil, el va avea și obligația de a achitate datoriile proprietarului anterior.

6.     Buletin de identitate

7.     Certificat de căsătorie/certificat de divorț (după caz).

Pregătiți în prealabil setul de acte necesar, pentru ca în ziua tranzacție să nu aveți bătăi de cap. Pentru consultații juridice, dar și în domeniul imobiliar, nu ezitați să ne apelați.

https://topimobiliare.md

https://topjust.md/

Compania Top Just vă garantează servicii de calitate și rezultate pe măsura așteptărilor.

 

 Publicat: 5 februarie 2019

Comentarii