blog-img

Indiferent de faptul dacă intenționezi să vinzi sau să cumperi un bun imobil, este binevenit să cunoști suficiente detalii despre taxele și impozitele care se aplică tranzacției respective. Potrivit informațiilor Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2019 se prevăd următoarele taxe și impozite la vânzarea-cumpărarea unui apartament, teren etc. din categoria bunuri imobile:

IMPOZITE ACHITATE DE CĂTRE VÂNZĂTOR

În urma tranzacției, vânzătorul trebuie să achite impozitul pe venitul impozabil sau creșterea de capital. Venitul impozabil sau creşterea de capital reprezintă diferenţa dintre suma cu care este vândut imobilul şi baza valorică a acestuia (ceea ce s-a cheltuit pentru procurarea proprietății), calculat după formula de mai jos:

 (Prețul de vânzare a imobilului - prețul de procurare anterioară) x 20% = Venitul Impozabil

De exemplu, la vânzarea unui bun imobil cu 300 000 MDL (dar care a fost procurat anterior cu 200 000 MDL) obținem următoarele calcule:

(300 000 MDL - 200 000 MDL) x 20% = 20 000 MDL

Mai apoi din această sumă se calculează impozitul pe venit, după formula:

Venitul Impozabil x 12% = Impozitul pe venit

De exemplu: 20 000 MDL x 12% = 2 400 MDL

Prin urmare, la vanzarea unui imobil cu suma de 300 000 MDL și care are o creștere de capital de 100 000 MDL vânzătorul trebuie să achite un impozit pe venit de 2400 MDL.

Condiții pentru a beneficia de scutirea impozitului pe venit

În conformitate cu art.5 p.46) din Codul Fiscal al Republicii Moldova, persoanele fizice sunt scutite de a achita impozit pe locuința principală, care îndeplinește ambele condiții:

· este deținută de contribuabil timp de cel puțin 3 ani;

· reprezintă locul de reședință / ședere al contribuabilului în ultimii trei ani înainte de înstrăinarea imobilului.

Dacă imobilul înstrăinat este obținut prin contract de donație de la rudele de gradul I și acesta reprezintă locuința de bază, confirmată prin înregistrarea vizei de reședință, atunci vânzătorul este scutit de achitarea impozitului pe venit.

Legislația în vigoare de asemenea prevede expres că în cazul locuinței de bază, se permite reducerea a câte 10 mii de lei pentru fiecare an în care s-a locuit în activul neevaluat, iar dacă a fost evaluat, se iau datele ultimei evaluări de la Cadastru.

Taxe achitate de către cumpărător

La cumpărarea unui apartament sau casă, cumpărătorul, pe lângă prețul imobilului, este obligat să achite

Ø taxa de stat pentru transferul dreptului de proprietate;

Ø onorariul pentru serviciile notariale la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

1. Costul serviciilor notariale

Persoanele fizice trebuie să achite servicii notariale în proporție de 0,1% din valoarea tranzacţiei, pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile.

· de până la 20.000 lei = 1,3%, dar nu mai puţin de 180 de lei

· 20.001 – 50.000 lei = 1,0%

· 50.001 – 100.000 lei = 0,9%

· 100.001 – 200.000 lei = 0,8%

· 200.001 – 400.000 lei = 0,6%

· 400.001 – 600.000 lei = 0,5%

· 600.001 – 800.000 lei = 0,3%

· 800.001 – 1.000.000 lei = 0,2%

· de la 1.000.001 lei = 0,1%

Persoanele juridice, pentru autentificarea tranzacţiei evaluabile cu bunurile imobile, trebuie să achite serviciile notariale aplicând următoarele coeficiente:

· < 800.000 lei = 0,5%

· 800.001 – 1.000.000 lei = 0,2%

· de la 1.000.001 lei = 0,1%

Cuantumul minim al plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile constituie 120 de lei.

2. Taxa de stat

Cumpărătorul, pentru transferul dreptului de proprietate privată asupra apartamentelor, caselor de locuit, garajelor etc., în baza contractelor autentificate notarial trebuie să achite taxa de stat în valoare de 0,5% din preţul contractului, dar nu mai puţin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.

3. Taxa pentru operarea modificărilor în cadrul Registrului Bunurilor Imobile

Cumpărătorul, de asemenea, trebuie să achite taxa pentru operarea modificărilor în cadrul Registrului Bunurilor Imobile (CADASTRU), pentru înscrierea dreptului de proprietate. Costul serviciului diferă în funcție de numărul de zile (urgență sau în regim normal) în care se eliberează actul și localitatea în care este amplasat bunul.

Sursa: accesimobil.md

This document was composed with the free online HTML converter. Click here to give it a try.Publicat: 6 februarie 2019

Comentarii