blog-img

Realitatea din Republica Moldova înfățișează numeroase aspecte problematice, în ceea ce privește sectorul imobiliar, spre regret, cetățenii RM s-au confruntat ades cu ilegalități, fraude, înșelătorii. Cu toate acestea, achizițiile imobiliare sunt, în primul rând, o necesitate, prin urmare trebuie să prevenim orice tranzacție care ar putea aduce prejudicii. Presa a prezentat în ultima perioadă un șir de subiecte care vizau neregulile legate de procurarea unui spațiu locative sau commercial, scandalurile se țin lanț ani la rând. In cele de mai jos, vom puncta aspectele-cheie pe care să le avem în vedere pentru a asigura siguranța tranzacției, atunci când avem intenția de a investi în bunuri imobile.
  1. Partea pregătitoare: documentarea
Analiza pieței imobiliare este o primă acțiune pe care trebuie să o facă orice potențial cumpărător. Indiferent de nivelul dvs. de pregătire, puteți găsi informații despre ofertele existente. Acest prim-pas vă va ajuta să vă formați o viziune de ansamblu despre imobilele care se vând și prețurile solicitate. Următorul lucru necesar este vizitarea mai multor imobile, nu ezitați să analizați minuțios, puneți întrebări, căutați răspunsuri, încercați să observați atât avantajele, cât și problemele fiecărei oferte. Din lista de oferte, printre cele mai sigure se numără imobilele deja date în exploatare. In cazul în care s-a conturat preferința pentru un anumit obiect, studiați-l în detaliu : starea în care se află, infrastructura. După ce ați cules aceste informații, puteți fixa o întâlnire cu proprietarul sau agentul imobiliar. Dacă vă întâlniți cu proprietarul, solicitați actul în baza căruia deține acest imobil (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație), dacă imobilul este vândut de un intermediar, verificați actele care îi oferă împuternicirea de a prezenta imobilul și de realiza tranzacția.
  1. Verificarea actelor
Dreptul de proprietate. Există câteva modalități de a verifica legalitatea actelor prezentate de vânzător. Vă adresați notarului, dacă actele de proprietate sunt autentificate de notar, pentru a verifica dacă într-adevăr au fost autentificate de acesta. În cazul în care dreptul de proprietate a fost dobândit prin efectul unui act administrativ, ne putem adresa organului administrativ în cauză pentru a verifica, dacă actul a fost eliberat de către acesta. A treia posibilitate este solicitarea unui extras din registrul bunurilor imobile, pentru a verifica dacă temeiul înscrierii dreptului de proprietate servește actul prezentat. Este important să vă asigurați că asupra imobilului nu sunt aplicate sechestre, gajuri din partea persoanelor fizice, persoanelor juridice, instituţiilor financiare etc. Achiziționarea unui imobil implicat într-un litigiu nu este recomandată. Actul de împuternicire. Dacă tranzacția se realizează printr-un intermediar este obligatoriu să vă convingeți de legalitatea actului în baza căruia este împuternicit. Pentru verificarea împuternicirilor persoanei ce reprezintă în bază de procură puteți merge la oficiul notarului care a întocmit-o, pentru a verifica dacă a fost eliberată o astfel de procură și dacă nu este anulată.
  1. Circumstanțe suplimentare
Dacă informația de la punctul 2 a fost verificată și v-ați convins de legalitatea actelor prezentate, încă nu e momentul să vă relaxați. Există circumstanțe pe care trebuie să le clarificați suplimentar. Astfel, conform legislației, înstrăinarea locuinței nu poate fi făcută de către unul dintre soți, fără consimțământul celuilalt. Deci, întrebați proprietarul dacă este căsătorit, pentru ca tranzacția de vânzare-cumpărare să nu lezeze interesele unei persoane care ar putea pretinde legitim la acest imobil ulterior. Interesați-vă dacă bunul imobil nu este proprietate comună pe cote-părți. Intr-o asemenea situație, pentru a putea procura locuința, va fi necesară obținerea acordului pentru înstrăinarea bunului imobil de la fiecare coproprietar.
  1. Datorii comunale, restanțe la bugetul de stat
Ați trecut cu succes de primele trei puncte. Fiți atent la încă un aspect : datorii. In această categorie se includ : datoriile pentru plățile comunale (e suficient să cereți facturile pentru ultimele luni), de asemenea, verificați dacă bunul imobil înregistrează restanțe la bugetul de stat  (impozitul pe bunurile imobiliare). Neglijând acest aspect vă puteți pomeni în situația de a stinge toate aceste datorii, căci din momentul achiziționării bunului imobil și înregistrarea dreptului de proprietate, dvs. în calitate de cumpărător vă alegeți cu aceste obligații, dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu este prevăzut altceva.
  1. Asistarea de către o persoană specializată în tranzacții imobiliare
Am insistat în mai multe articole asupra acestui aspect. Vom atenționa și de această dată că siguranța tranzacției imobiliare trebuie să fie o prioritate pentru dvs. Manifestați prudență în alegerea bunului imobil, inclusiv când apelați la un specialist. Top Imobiliare Grup, în baza propriei experiențe, vă recomandă să faceți acest pas. Asistența un specialist va reduce la minim riscul de a vă implica într-o escrocherie imobiliară.
  1. Intocmirea actului de predare-primire
Dacă ați convenit ca în momentul achiziționării locuinței să fie transmise și anumite bunuri din locuință, dotări, electrocasnice, apare necesitatea unui act care vă va asigura că în ziua în care veți deveni proprietarul locuinței, aceasta va dispune de acele dotări pe care le-ați văzut anterior. Este vorba de actul de predare-primire. Părțile vor întocmi un act de constatare sub semnătură în privința dotărilor, tehnicii, bunurilor identificate în locuință. Iar în contractul de vânzare-cumpărare se va specifica că bunul se predă însoțit de tehnica, bunurile reflectate în actul de predare-primire/constatare întocmit între părți. In acest fel veți beneficia de toate utilitățile care v-au determinat, într-un fel, să alegeți locuința respectivă și să oferiți prețul convenit.
  1. Indicarea sumei reale în contractul de vânzare-cumpărare
O practică, nu tocmai legală și nu întotdeauna în beneficiu este indicarea unui preț eronat în contractul de vânzare-cumpărare.  Modalitatea de evitare a unor impozite, poate avea un efect negativ asupra cumpărătorului. In caz de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare, riscați să vi se returneze numai suma specificată în contract și nu cea real transmisă, dacă nu puteți dovedi prin alte metode cât v-a costat procurarea apartamentului. Iată de ce Top Imobiliare Grup vă recomandă să indicați costul real în contractul de vânzare-cumpărare.  
  1. Inregistrarea dreptului de proprietate
Nu rareori au fost difuzate știri sau ați auzit istorii cum unele imobile au fost vândute mai multor cumpărători. Situațiile în care vânzătorii acționează cu rea-credință, spre regret, nu sunt ficțiune. Pentru a vă asigura în fața acestui risc, primul lucru pe care trebuie să îl faceți după procurarea apartamentului sau casei este să înregistrați dreptul de proprietate în registrul bunurilor imobile, în baza actului de vânzare-cumpărare. Procedura respectivă va confirma că dumneavoastră ați dobândit dreptul de proprietate în urma tranzacției de vânzare-cumpărare.   Siguranța tranzacțiilor imobiliare este o prioritate pentru Top Imobiliare Grup. Consultați un specialist în cazul în care intenționați să procurați un bun imobil. Echipa noastră de profesioniști vă va oferi suportul necesar la toate etapele tranzacției imobiliare, pentru ca visul dumneavoastră să se materializeze, iar riscurile să se diminueze până la nivelul zero.  


Publicat: 12 martie 2018

Comentarii