blog-img

Ai o idee de afaceri, dar și anumite neclarități cum să o aplici cu succes în viața reală? Încercăm împreună să răspundem la câteva dintre întrebările frecvente ale celor care vor să înceapă un business. Un pas important este înființarea unei firme, dacă intenționezi să te faci cunoscut și să desfășori o activitate individualizându-te în raport cu alți prestatori de servicii/producători de bunuri. Înființarea unei firme este un demers complex, dar nu insurmontabil, mai ales dacă apelezi la ajutorul unor specialiști.

„Top Just” SRL îți pune la dispoziție tot suportul necesar și juriști cu experiență pentru ca parcurgerea celor câteva etape de înființare firmă să fie cu mai puține bătăi de cap. Să le luăm pe rând, care sunt etapele obligatorii pentru înființarea unei firme?

1. Alegerea formei juridice

Legislația în vigoare pune la îndemâna antreprenorului mai multe forme juridice în care acesta poate să-și deruleze afacerea. Astfel, în prezent există 6 forme juridice de societate (SRL, SRL-D, SNC, SCS, SCSA și SA) și alte 3 forme de întreprindere fără personalitate juridica (PFA IF și II). Alegerea uneia sau alteia dintre formele juridice se face în funcție de particularitățile afacerii ce urmează a fi dezvoltate. Cea mai des folosită formă juridică este SRL-ul (Societatea cu Răspundere Limitată). Principalul avantaj al acestei forme juridice este, după cum sugerează și denumirea, faptul că răspunderea pentru eventuale prejudicii este limitată la patrimoniul societății.

2. Rezervarea Denumirii

La alegerea denumirii pentru viitoarea firmă trebuie să aveți în vedere că nu este permisă înregistrarea mai multor societăți cu nume identic sau asemănător. Vă recomandăm să alegeți variante de denumire cât mai complexe, deoarece rezervarea denumirii se face la nivel național, iar probabilitatea asemănărilor dintre denumiri este destul de mare. Aprobarea denumirii se face de către O.R.C.

3. Stabilirea sediului social

Dovada dreptului de folosință pentru spațiul unde urmează să se stabilească sediul de firmă se face cu titlul de proprietate al imobilului, dublat de contractul de închiriere (vizat de ANAF) ori de contractul de comodat, după caz. Dacă sediul este situat într-un condominiu (bloc de locuințe), suplimentar, sunt necesare: acordul asociației de proprietari  și avizul vecinilor afectați.

4. Declarațiile și Specimenul

La dosarul de înființare firmă este necesar a anexa, în original, și ”declarațiile pe proprie răspundere”, date de persoanele care urmează să dețină calitatea de asociat/administrator al firmei. Declarațiile trebuie certificate de avocat. De asemenea, administratorul societății în curs de înființare trebuie să prezinte un specimen de semnătură. Specimenul se poate da la Registrul Comerțului sau la notar.

5. Redactarea actului constitutiv

Actul constitutiv reprezintă, practic, actul de înființare al societății. Actul constitutiv trebuie să cuprindă în mod obligatoriu mențiuni referitoare la:
 • forma juridică a societății;
 • obiectul principal de activitate;
 • obiectele secundare de activitate;
 • denumire firmă;
 • numele asociaților și aportul la capitalul social al fiecăruia;
 • numele administratorului și perioada pentru care va deține această funcție.

6. Capitalul Social

Conform art. 11, alin. 1 din Legea 31/ 1990 capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată (SRL) este de, minim, 200 de lei. Capitalul social se divide în părți sociale egale, care, nu pot fi mai mici de 10 lei. Capitalul social se depune la bancă. Documentele aferente operațiunii de depunere a capitalului social sunt atașate, în copie, la dosarul de înființare firmă, întocmit pentru Registrul Comerțului. Contul de capital social nu se confundă cu contul bancar al societății. Contul bancar al societății va fi deschis ulterior înființării acesteia.

7. Depunerea Dosarului

Dosarul de înființare firma se depune la Registrul Comerțului și trebuie să cuprinăa, în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • Cerere de înregistrare;
 • dovada rezervării denumirii;
 • declarații pe proprie răspundere asociați/administratori;
 • actul constitutiv;
 • dovada sediu;
 • acordul asociației de proprietari și al vecinilor (dacă este cazul);
 • dovada consemnării capitalului social;
 • actele de identitate ale asociaților/administratorilor (copii certificate);
 • specimenul de semnătură;
 • declarație fiscală; declarația autorizare;
 • chitanțele de plată a taxelor.
Echipa de profesioniști a companiei „Top Just” SRL este dispusă să vă ofere suportul necesar în demersul de înființare a unei firme, atât în România, precum și în Republica Moldova. Nu ezitați să ne contactați. Sursa: constituirefirma.ro


Publicat: 6 septembrie 2018

Comentarii