blog-img

Darea în chirie a spațiului locativ este o practică frecventă, în special, în orașe, unde fluxul populației este în continuă schimbare și mișcare. Proprietarii au posibilitatea de a merge pe două căi, fie că dau închirie printr-o simplă înțelegere, fie că optează pentru încheierea unui contract. În calitate de experți, vom sublinia încă o dată, că semnarea contractului vă oferă siguranță în această procedură. Trebuie să specificăm că nu există o formă stabilă a acestui document, fiind admisibilă o oarecare flexibilitate, în funcție de negocierile părților și condițiile pe care și le impun proprietarul - chiriașul. Ne vom referi în acest articol la câteva clauze care nu pot lipsi din contractul de închiriere.
  1. Condițiile restituirii garanției
Achitarea unei garanții la închirierea unei locuințe este o practică obișnuită în România (cel puțin în marile orașe), inclusiv pentru cele mai ieftine proprietăți. Aceasta este echivalentă, de regulă, cu valoarea chiriei pe o lună de zile (dar poate ajunge la mai mult) și are scopul de a acoperi plata eventualelor pierderi provocate de către chiriaș (fie prin stricăciuni aduse imobilului, fie prin neplata cheltuielilor curente). Pentru a te asigura că la momentul plecării vei primi banii înapoi, valoarea garanției achitate la început și condițiile restituirii acesteia trebuie stipulate în contract. (La modul ideal, aici ar trebui precizat cât mai clar ce cheltuieli pot fi acoperite cu acești bani).
  1. Condițiile modificării chiriei
Un avantaj important al existenței unui acord scris între tine și proprietar este faptul că acesta nu va putea să îți majoreze chiria fără drept de apel, de pe o zi pe alta. Astfel, dacă acesta dorește să obțină o sumă mai mare pentru proprietatea sa, este necesar să cădeți de acord în această privință – ceea ce înseamnă că ai și dreptul de a te opune. Ulterior, modificarea chiriei va putea intra în vigoare prin semnarea unui act adițional la contract.
  1. Condițiile rezilierii contractului
O altă clauză importantă, ce ar trebui inclusă într-un contract de închiriere, ține de condițiile de reziliere a acordului dintre cele două părți. Pentru ambele părți, durata preavizului trebuie precizată clar, la fel ca orice alte condiții de încetare a acordului – acestea pot fi stabilite prin negociere cu proprietarul, în conformitate cu prevederile legii.     Sursa: imobiliare.ro


Publicat: 18 mai 2018

Comentarii