Top Imobiliare logo alb

Actualizat 10.04.2017

SRL ,,Top Imobiliare Grup” este o Agenție autorizată în intermedieri vânzări/cumpărări și închirieri imobiliare. Pentru a intermedia cu succes o vânzare, Agenția, în majoritatea cazurilor, este obligată, înainte de a efectua o tranzacție, să verifice dacă proprietatea este reală și dacă nu sunt anumite restricții, în caz că acestea există, să le aducă la cunoștință persoanei interesate, de asemenea, se verifice identitatea persoanei, statutul și integritatea acesteia, dacă este proprietar sau împuternicit, toate operațiunile au scopul de a evita fraudele sau de a înștiința părțile despre proprietatea propusă spre vânzare sau închiriere. Totodată, aducem la cunoștința D-voastră că noi, SRL ,,Top Imobiliare Grup”, nu vom stoca pe site datele, nu vom prelucra acele date care nu sunt obligatorii sau nu prezintă importanță pentru cabinetul personal la momentul înregistrării pe site, dacă partea nu intenționează să încheie un contract, dar este utilizator simplu sau alte situații, conform legii în vigoare.

Prin intermediul platformei web https://topimobiliare.md/ https://top-imobiliare.com/, noi propunem utilizatorilor care accesează site-ul nostru, respectiv, celor care vor să vândă sau să închirieze o proprietate, să obțină statutul de Utilizator Verificat. În acest scop, înainte de toate, vom cere acordul deliberat de a stoca informația necesară, inclusiv să o prelucrăm, în situația în care se dorește o colaborare, vom solicita semnarea un contract de intermediere pentru a vinde/închiria o proprietate/mai multe, pentru a adauga oricând pe site-ul nostru proprietăți spre vânzare sau închiriere și să prezinte declarația că este proprietar, Companie de Construcții sau Agenție Imobiliară autorizată.

În cazul în care utilizatorul platformei este de acord cu Termenii și Condițiile noastre, acceptă comisioanele și pachetele propuse, va beneficia de mai multe facilități: va putea adăuga el însuși proprietăți spre vânzare sau închiriere, având statut de persoană verificată, reală, mărindu-și, astfel, vizibilitatea și credibilitatea.La dorință, se pot încheia contracte de intermediere cu Top Imobiliare Grup și la distanță, adică on-line, iar acceptând Termenii Generali, beneficiați  și de reduceri, iarîn final, prin intermediul nostru, se încheie o tranzacție în calitate de Proprietar sau Partener. Dacă utilizatorul simplu dorește să devină Partener, acesta, benevol, își dă acordul pentru a deveni ,,Utilizator Verificat” și poate, ulterior, să posteze pe site datele personale sau alte proprietății, chiar dacă nu le-a completat de la început, din motive personale, sau pentru că a dorit, mai întâi, să testeze serviciile. În unele cazuri, vom propune nu doar să deveniți „Utilizator Verificat”, dar și să atașați actele ce confirmă că proprietatea vă aparține, pentru sporirea credibilității, iar pe site, aceasta va apărea ca ,,Proprietate Verificată.

Nu se necesită neapărat consimțământul persoanei care intenționează să vândă sau să dea în locațiune, în unele cazuri, ține de obligația Agenției de a prezenta o informație veridică pentru clienți, înainte de semnarea unor contracte, iar subiectul face parte implicit din acest contract, fie vânzător/cumpărător sau locator.

În final, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de statutul ,,Utilizator Verificat”, utilizatorul este informat de Top Imobiliare Grup că datele cu caracter personal oferite de el  vor fi tratate confidențial, atât în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului și a Consiliului European din 24 octombrie 1995 despre protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, transpusă și prin Directiva 2002/58/CE a Parlamentului și a Consiliului European din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), cât și prin Legea Republicii Moldova nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Modificată LP 134 din 17.06.16, MO 245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16.

Datele vor fi stocate numai pe perioada necesară îndeplinirii obligațiilor contractuale,  până își vor pierde actualitatea sau vor fi șterse de D-voastră, sau în limitele stipulate de legislație.

Datele personale vor fi stocate și prelucrate de SRL ,,Top Imobiliare Grup” conform acestui acord, în conformitate cu legea în vigoare și numai în scopul activității  prestate, fără a fi dezvăluite unei terțe persoane, iar dacă se vor  dezvălui,  numai în baza unui temei justificat.

Va puteți exercita drepturile ce țin de intervenția asupra datelor cu caracter personal conform Legii 133/2011, iar noi vom rectifica, vom actualiza sau chiar vom radia datele cu caracter personal, mai puțin în cazurile în care au fost lezate unele drepturi ale unor terțe părți sau ar putea fi, eventual, lezate. În cazul în care veți dori să încetăm păstrarea datelor D-voastră, vă rugăm să ne scrieți la e-mail: info@topimobiliare.md.